Misík, Jindřich

     
Příjmení:
Surname:
Misík Misík
Jméno:
Given Name:
Jindřich Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.07.1894 Tuchom (Jičín) /
11.07.1894 Tuchom (Jičín) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
?
?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 1. obvodu protiletadlové obrany státního území - Chief of the 1st Anti-Aircraft District of State Territory
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha, fond Osobní spisy čs. důstojníků z povolání, Jindřich Misík (1894)
Fidler, J.: Lexikon ČSLA - svazy a svazky. Praha 2020, s. 142.
Maskalík, A.: Elita armády. Banská Bystrica 2012, s. 417.
URL : https://www.valka.cz/Misik-Jindrich-t238242#658711 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Misík Misík
Jméno:
Given Name:
Jindřich Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1909-DD.MM.1914 Vyššia priemyslová škola stavebná, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1936 kurz veliteľov batérií proti lietadlám, Olomouc
DD.MM.1937-DD.MM.1937 kurz veliteľov oddielov, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1948 kurz pre veliteľov vojskových telies, Praha
DD.MM.1936-DD.MM.1936
DD.MM.1937-DD.MM.1937
DD.MM.1948-DD.MM.1948
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.07.1935 major
22.10.1946 podplukovník
18.10.1948 plukovník
01.04.1954 generálmajor
20.07.1935 Major
22.10.1946 Lieutenant Colonel
18.10.1948 plukovník
01.04.1954 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha, fond Osobní spisy čs. důstojníků z povolání, Jindřich Misík (1894)
Fidler, J.: Lexikon ČSLA - svazy a svazky. Praha 2020, s. 142.
Maskalík, A.: Elita armády. Banská Bystrica 2012, s. 417.
URL : https://www.valka.cz/Misik-Jindrich-t238242#661031 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více