Main Menu
User Menu

Miroslav Irra: Výzbroj čs.vojenského letectva 1945-1950 - 1.díl

     
Název knihy:
Name of the book:
Výzbroj čs.vojenského letectva 1945-1950 - 1.díl.
Autor:
Author:
Miroslav Irra
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko
Rok vydání:
Year of Publication:
2015
Počet stran :
Pages:
376
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
9788020615657
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Problém vyzbrojení letectva a jeho řešení.
Letadla cvičná, dopravní a kurýrní
Anotace:
Anotation:
Kniha se zabývá problematikou související s řešením otázek vyzbrojení čs. vojenského letectva v procesu jeho poválečné obnovy po roce 1945.


Zabývá se také procesem přezbrojení čs. letectva trofejní technikou, k němuž nakonec došlo po neúspěšných pokusech o získání potřebného leteckého materiálu na Východě i Západě.
Nakonec kniha prezentuje v podstatě inventuru letadel čs. letectva v letech 1945–1950 v kategoriích cvičné, dopravní a kurýrní letouny.
Bitevní, lehké bombardovací, stíhací letouny, vrtulníky, kluzáky a větroně budou předmětem II. dílu.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Miroslav-Irra-Vyzbroj-cs-vojenskeho-letectva-1945-1950-1-dil-t214540#602940Verze : 1
MOD