Main Menu
User Menu

Mine, Antipersonnel, Nonmetallic, M14

Mine, Antipersonnel, Nonmetallic, M14

Jedná se o tříštivotrhavou protipěchotní minu s plastovým tělem. Je válcového tvaru s šesti vertikálními žebry v dolní polovině těla miny. Mina je velmi malá o výšce cca 4 cm a průměru těla cca 5,1 cm. Nášlapná část má na horní ploše žlutou šipku, která ukazuje buď na písmeno S (Safed - zajištěno) anebo na písmeno A (Armed - odjištěno), které jsou umístěny na těle miny. Pro manipulaci slouží klíč M22. Mina je iniciována tlakem již cca 9-16 kg (20-30 liber) a pro bezpečnou manipulaci se k zajištěni používá plechová závlačka ve vyprofilovaná do tvaru písmena U, která zabraňuje nechtěnému sepnutí. Po aktivaci miny (poloha A), vytažení závlačky a sepnutí (stoupní na minu) dochází k pohybu zápalníku (je uchycen v talířové přužině Belleville) směrem dolů, kde iniciuje rozbušku M46 (ta je integrovaná uvnitř těla miny). Ta přivádí k výbuchu hlavní nálož (cca 28 gramů Tetrylu).

Americkými ozbrojenými silami byla používána v letech 1955-1974. Jednalo se o malou a velmi levnou zbraň, široce byla nasazena např. ve Vietnamu. Plastové tělo a absence jákéhokoli kovu, s výjimkou zápalníků, pružiny a patrně i těla rozbušky, způsobovala značné potíže při vyhledávání min. Tato mina měla za úkol protivníka nikoli zabít, ale pouze zranit (vyřadit z boje). Zraněný voják (oproti mrtvému) pak na sebe dále vázal značné lidské a materiální zdroje.

Miny byly uchovávány, resp. distribuovány v dřevěné bedně (uvnitř se nacházela vnitřní kartonová krabice) po 90 kusech.
Mina byla a stále je používána mnoha státy po celém světě.

Zdroj: https://mines.duvernois.org/LandMines.pdf

URL : https://www.valka.cz/Mine-Antipersonnel-Nonmetallic-M14-t223385#622373Verze : 1
MOD