Main Menu
User Menu
MINA - obecné označení podzemní galerie s MINOVOU KOMOROU, používané nakonec u všech druhů pevností. Tento prvek boje o pevnost sloužil ze strany obléhatele k ničení pevnostních zařízení výbuchem nálože střelného prachu, ze strany obránce pak jako protimina k ničení min a SAP obléhatele, případně také jeho obléhacích prací a dělostřeleckých obléhacích baterií. V některých případech vybíhaly z minové galerie jednotlivé minové větverůzného výškového a rozměrového založení, které mohly být vybudovány v plném rozsahu již v míru nebo byly raženy teprve při obléhání podle aktuální potřeby.


Utěsnění miny nebo minové pese se provádělo tzv. suchým zazděním -
utěsněno pomocí na sucho kladených cihel, pytlů s pískem, trámů a zeminy.Druhy min:
Mina demoliční - kobka pro uložení nálože střelného prachu na konci minové větve, která sloužila pro de¬strukci pevnostního prvku, ve kterém byla umístěna, v případě jeho obsazení nepřítelem. Tyto demoliční miny lze nalézt prakticky ve všech prvcích bastionových a klešťových pevností, ale vyskytovaly se také u novodobých pevnostních objektů budovaných v období před dru¬hou světovou válkou.


Mina etážová - druh miny jejíž účinek byl zvýšen rozdělením do několika výškových úrovní nad sebou.
žení utěsněn pomocí na sucho kladených cihel, pytlů s pískem, trámů a zeminy.


Mina povrchová - k ničení vojska na povrchu kolem 3 m


Mina přebytá (Mina hlubinná )- druh jejíž účinek vyvolaný silou výbuchu nálože střelného prachu dosahoval až na povrch terénu, pod nímž byla tato mina zřízena. Používala se k ničení nepřátelských obléhacích prací a obléhacích baterií .


Mina rozmačkávací - druh miny opatřený opatřený slabší náloží střelného prachu, jejíž účinek nedosahoval až na povrch terénu pod nímž byla mina zřízena. Používala se jako protimina k likvidaci nepřátelských podzemních útočních aktivit.
URL : https://www.valka.cz/Mina-t34131#124439Verze : 0