Main Menu
User Menu

Miloslav Čaplovič (Editor) : Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie

Vďaka láskavosti zostavovateľa tohto literárneho diela plk. M. Čaploviča sa mi dostala do rúk vynikajúca monografia života a činov gen. Rudolfa Viesta.


Vynikajúci počin podporený hlbokým archívnym fondom a super foto prílohou. Veľka vďaka VHÚ a plk. Čaplovičovi za toto prínosné dielo.


Anotácia:
Úvodné strany publikácie od revúckej primátorky Evy Cireňovej približujú životný a významový prierez obdivuhodného vlastenca, demokrata a bojovníka – prvého slovenského generála Rudolfa Viesta. Nasleduje štúdia mapujúca jeho vojenskú službu od prvých krokov v roku 1911, cez pôsobenie v čs. legionárskom vojsku v Rusku, až do jeho návratu do vlasti v roku 1920. Ďalšia štúdia približuje pôsobenie R. Viesta vo vyšších veliteľských funkciách medzivojnovej čs. armády a na postoch vojenského atašé v Poľsku a Maďarsku. Po rozsiahlej obrazovej vizualizácii rodinného, študentského a vojenského života do roku 1939 sa ďalší autor venuje obdobiu 2. svetovej vojny – pôsobeniu Viesta v emigrácii, čs. zahraničnom odboji, činnosti na slovenskom povstaleckom území, nemeckému zajatiu, až po posledné doložené stopy slovenských generálov a povojnové snahy o ich ďalšiu konkretizáciu. Podobne aj vojnové roky sprevádza bohatá fotodokumentácia. Mimoriadnu službu vlasti a národu zhmotnenú v celej škále vyznamenaní dokumentuje v podrobnom textovom i obrazovom spracovaní posledná štúdia publikácie. Na záver je pripojená personálna bibliografia k tejto nezabudnuteľnej osobnosti.
URL : https://www.valka.cz/Miloslav-Caplovic-Editor-Rudolf-Michal-Viest-v-zrkadle-pramenov-a-najnovsich-poznatkov-historiografie-t219602#614201Verze : 4
MOD
Knihu je možné si stiahnuť vo formáte .pdf na stránke Vojenského historického ústavu - www.vhu.sk (je potrebné vymazať "s" z reťazca "https").
URL : https://www.valka.cz/Miloslav-Caplovic-Editor-Rudolf-Michal-Viest-v-zrkadle-pramenov-a-najnovsich-poznatkov-historiografie-t219602#648705Verze : 1
MOD