Main Menu
User Menu

Milan Micić: Zapomenutý boj - Srbští dobrovolníci v Rusku 1914-1918

     
Název knihy:
Name of the book:
Zapomenutý boj - Srbští dobrovolníci v Rusku 1914-1918
Autor:
Author:
Milan Micić
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Epocha
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
263
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Předmluva k českému vydání ... 7
Úvod ... 9
Represe ... 15
Kapitulace ... 29
V zajetí ... 37
Do Oděsy ... 47
Divize ... 63
Dobrudža ... 85
Rozpad ... 105
Odchod ... 121
Závěr ... 131
Seznam pramenů a literatury ... 145
Milan Micić ... 151
Přílohy ... 153
Velitelé na dobrudžské frontě ... 155
Tabulky ... 163
Naši v Dobrudži ... 171
Mapy ... 191
Vyznamenání udělovaná za boje v Dobrudži ... 197
Obřad Hornjak ... 201
Naši v Dobrudži po sto letech ... 207
Pomník českým dobrovolníkům padlým v Dobrudži ... 219
Československá obec legionářská ... 227
Anotace:
Anotation:
Kniha připomíná osud srbských dobrovolníků v Rusku v letech 1914-1918. Kniha popisuje zrod 1. srbské dobrovolnické divize v podmínkách první světové války, která se účastnila od podzimu 1916 bojů po boku ruských a rumunských jednotek na dobrudžské frontě. Kniha popisuje formování 2. srbské dobrovolnické divize z násilně zmobilizovaných rakouskouherských zajatců - charvatského, slovinského a srbského původu, kterým se pokusili vnutit jihoslovanskou ideu, která však byla konfrontována s austrofilským postojem Charvatů a Slovinců. Což vedlo k rozpadu dobrovolnického útvaru. Proto srbská vláda přesunula na 12500 Srbů na soluňskou frontu.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Milan-Micic-Zapomenuty-boj-Srbsti-dobrovolnici-v-Rusku-1914-1918-t251080#691301Verze : 0
MOD