Main Menu
User Menu

Mičianik, Pavel: Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939

     
Název knihy:
Name of the book:
Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938-1939
Autor:
Author:
Pavel Mičianik
Místo vydaní:
Published in:
Banská Bystrica
Nakladatelství:
Publisher:
DALI-BB, s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
524
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-81412-03-5
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Predslov (7)
Úvod (10)
1. Príprava Maďarska na ozbrojený konflikt s ČSR (31)
2. Začiatok Malej vojny proti Slovensku a Podkarpatskej Rusi (73)
3. Od Komárňanských rokovaní po Viedenskú arbitráž (106)
4. Vojenské obsadenie Južného Slovenska maďarskou armádou (139)
5. Pokračovanie Malej vojny proti slovenskej krajine (178)
6. Prípravy na konečnú likvidáciu Česko-Slovenska (219)
7. Vznik Slovenského štátu a príprava maďarskej agresie (263)
8. Maďarská vojenská agresia proti Slovenskému štátu (299)
9. Bombardovanie Spišskej Novej Vsi a mobilizácia Slovenska (340)
10. Bojové akcie po uzatvorení prímeria a rokovania (379)
11. Ukončenie Malej vojny (414)
12. Skúsenosti z Malej vojny a dozvuky počas vojny z Poľskom (445)
Záver (478)
Skratky a vysvetlivky (487)
Menný register (490)
Pramene a literatúra (501)
Prílohy (510)
Anotace:
Anotation:
Kniha zachytáva málo známe udalosti Malej vojny, ktorú viedlo horthyovské Maďarsko proti Slovensku v rokoch 1938 - 1939. Keďže Mníchovská dohoda nenaplnila maďarské územné požiadavky voči Česko-Slovensku, Maďarsko sa od začiatku októbra 1938 snažilo destabilizovať južné oblasti Slovenska i Podkarpatskej Rusi. Provokovalo nepokoje v radoch maďarskej menšiny, začalo s psychologickou a informačnou vojnou, diplomatickým nátlakom, a napokon vyslalo na územie ČSR teroristické a vojenské oddiely. Česko-slovenské bezpečnostné sily však udržali poriadok na juhu Slovenska a odrazili maďarskú teroristickú ofenzívu. Maďarské provokácie pokračovali aj po Viedenskej arbitráži, ktorá rozhodla o pričlenení južného Slovenska Maďarsku. Maďarským cieľom bola totiž anexia celého Slovenska i Podkarpatskej Rusi. Tento cieľ sa naplnil len v prípade Podkarpatskej Rusi. Vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 s podporou Nemecka urobilo Budapešti škrt cez rozpočet. Maďarsko Slovenský štát oficiálne uznalo, no o týždeň ho vojensky napadlo z územia okupovanej Podkarpatskej Rusi. Maďarská vojenská agresia proti Slovensku bola vyvrcholením Malej vojny. Vyvolala prudký odpor Slovákov, čo sa odzrkadlilo vyše 50 000 dobrovoľníkmi pripravenými brániť svoju vlasť. Budapešť napokon priznala neúspech svojej stratégie a po ôsmych mesiacoch na konci mája 1939 Malú vojne proti Slovensku potichu zastavila.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Micianik-Pavel-Mala-vojna-Madarska-proti-Slovensku-1938-1939-t222941#621138Verze : 1
MOD