Main Menu
User Menu

Michal I. Rangabe

Michal I. Rangabe – byzanský cisár


Vládol v rokoch 811-813


Po tom, čo ťažko zranený cisár Staurakios, abdikoval, stal sa práve jeho švagor Michal I. Rangabe novým cisárom. Michal mal za manželku Prokopiu, dcéru cisára Nikefora.


Po nástupe na trón sa musel Michal vyrovnať z troma ťažkými úlohami. Prvou bola vnútropolitická kríza. Preto Michal opustil Nikeforovu radikálnu politiku upevňovania cisárskej moci, čiastočne sa zmieril s cirkvou, hlavne so skupinou okolo kláštora Studios. Mnísi z tohto kláštora, vedený Theodorom Studijským, získali v ríši obrovskú moc. No ani tieto ústupky voči cirkvi a svetskej moci ho neuchránili pred snahou zosadiť ho z trónu. V roku 812 proti nemu vypuklo povstanie vedené stratégom thematu Anatolikon Leonom, ktorého neskôr armáda prehlásila za cisára. Michal sa musel vrátiť z výpravy proti Bulharom a čeliť tomuto povstaniu.


Druhou úlohou nového cisára bolo zastaviť postup Frankov v severnej Itálii. Preto sa rozhodol udeliť Karolovi Veľkému titul „Basileus ton Rhomanion“ teda cisár Rimanov. Dovtedy tento titul používali len byzanský cisári a aj Karola, Byzantínci, uznávali len ako nositeľa tohto titulu. Nie právoplatného cisára. Byzanskí vyslanci tak učinili v Cachách v roku 812. Karol mu za to vrátil byzanské dŕžavy, ktoré krátko pred tým dobil. A zaviazal sa neohrozovať byzanské územia.


Najväčšou a najťažšou Michalovou úlohou, bolo zastaviť postup Bulharov. Bulharský chán Krum, povzbudený víťazstvom nad Nikeforom, pokračoval vo svojich vojenských aktivitách proti Byzancii. V roku 811 dobil pohraničnú pevnosť Debeltos. Michal postupoval s byzanskou armádou proti Bulharom, ale ako už bolo povedané musel sa z nej vrátiť späť do Konštantínopolu, kvôli vzbure stratéga Leona. Krum mu ponúkol mier, no Michal ho pravdepodobne kvôli jej nevýhodným podmienkam a na nátlak Theodora Studijského odmietol. Postupoval ďalej proti Bulharom a v júni 813 pri Versinikie, neďaleko Adrianopolu, utrpel zdrvujúcu porážku.


Po tejto porážke vyhlásila armáda za cisára Leona V. Arménskeho. Michal, známy svojou zbožnosťou, sa po týchto udalostiach vzdal trónu a vstúpil do kláštora. Zomrel v roku 845 v kláštore na ostrove Prote.

Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
URL : https://www.valka.cz/Michal-I-Rangabe-t59457#214189Verze : 0