Mičánek, František

     
Příjmení:
Surname:
Mičánek Mičánek
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Mičánek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigadier General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.) Master of Science (MSc.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.06.1963 Brno /
12.06.1963 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ředitel odboru NATO Defence College (Řím, Itálie)
velitel 11. protiletadlového raketového pluku
ředitel sekce plánování sil Ministerstva obrany
director of the NATO Defence College Department (Rome, Italy)
commander of the 11th Anti-Aircraft Missile Regiment
director of the Force Planning Division of the Ministry of Defence
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=58175
URL : https://www.valka.cz/Micanek-Frantisek-t127396#431007 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mičánek Mičánek
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Mičánek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
08.05.2012 brigádní generál
DD.MM.RRRR Colonel
08.05.2012 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=58175
URL : https://www.valka.cz/Micanek-Frantisek-t127396#500214 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více