Main Menu
User Menu

MiG-19S 0872

     
Typ:
Type:
MiG-19S
Výrobce:
Producer:
Novosibirský letecký závod č. 153 V. P. Čkalova, Novosibirsk /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1958
Výrobní číslo:
Construction Number:
0815372
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
18.02.1958-DD.MM.1963 0872
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.1963
Poznámka:
Note:
Od roku 1963 pomník ve VLU v Košicích (Kukorelliho kasárny).
Zdroje:
Sources:
Gordon, Yefim. Mikoyan-Gurevich MiG-19: The Soviet Union's First Supersonic Jet Fighter. Midland Publishing, Hinckley 2003. ISBN 1-85780-149-0.
Якубович, Николай. Первые сверхзвуковые истребители Миг-17 и МеГ-19. Яуза, Москва 2014. ISBN 978-5-699-70410-1.
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letectvo 1958-1972, Svět křídel, Cheb 2008, ISBN-978-80-86808-45-1
URL : https://www.valka.cz/MiG-19S-0872-t52765#197865Verze : 1
Po zalietaní bol stroj Mig-19S sovietskej výroby s výrobným číslom 610872 v období medzi 3.1.1958 až 13.3.1958 dodaný československému letectvu.


Zdroj:
Režňák, Libor: Ocelový hřebec Mig-19 a československé letecvo 1958 - 1972, Svět křídel, Cheb, 2008, ISBN-978-80-86808-45-1
URL : https://www.valka.cz/MiG-19S-0872-t52765#494010Verze : 0
MOD
Výrobné číslo uvádzané v príspevku Janka Paligu je nesprávne. Správne výrobné číslo je 0815372, nakoľko bolo lietadlo vyrobené v GAZ č. 153 v Novosibirsku. U nás sa používala skrátená verzia výrobného čísla 0872 - vypustilo sa číslo závodu.


V lete v roku 1958 bolo lietadlo poškodené v preškoľovacom kurze v Mladej, po závade na ARU-2 - pilotoval ho p. Jaromír Palečný od 11. slp.
Po výmene ARU a drobných opravách bolo i napriek určitým deformáciám krídiel a stabilizátoru uznané za prevádzkyschopné. Piloti však na ňom neradi lietali a tak bolo v roku 1961 premiestnené k 5.slp. Tu sa po krátkej dobe situácia opakovala a tak bolo lietadlo v tichosti zrušené a premiestnené do LU Košice na učebné účely. To však trvalo len krátko a už v roku 1963 bolo lietadlo umiestnené na pomník do areálu VLU Košice - Kukorelliho kasárne. Na pomníku vystriedalo lietadlo MiG-15. Tu vydržalo až do vystriedania lietadlom L-39 po vzniku VVLŠ.


Zdroje :
- Vlastný archív lietadiel.
- AO Sokol - Nižnij Novgorod.
- Airforce.ru
- Foto uvedeného lietadla v LU Košice.
- Spomieky pilota p.Jaromíra Palečného.
URL : https://www.valka.cz/MiG-19S-0872-t52765#594413Verze : 4
Príbeh udalosti s MiGom-19S 0872 je možné nájsť tu - www.armadni-literarni-klub.cz od strany 37 po stranu 39.
URL : https://www.valka.cz/MiG-19S-0872-t52765#669139Verze : 0
MOD