Main Menu
User Menu

Mess Dress (Společenská Uniforma)

Mess Dress


Uniforma nošená důstojníky při příležitostech, kde je společenská uniforma předepsána nebo to vyžaduje formální povaha konkrétní události, především pak v zimním období.
URL : https://www.valka.cz/Mess-Dress-Spolecenska-Uniforma-t40389#154735Verze : 0
No to nestačí napsat jednou, proč zakládáš pro jednu uniformu 2 až 3 témata, prošel jsem si tebou udávaný zdroj informací a i zněho jasně vyplívá že se jedná o jednu a tu samou uniformu v různé výstojové variantě. Pokud my nevěříš tak si pořádně prohlídni tuto stránku http://www.defence.gov.au/army/ASOD/orders.html
URL : https://www.valka.cz/Mess-Dress-Spolecenska-Uniforma-t40389#154955Verze : 0