Mellings, Harold Thomas

     
Příjmení:
Surname:
Mellings Mellings
Jméno:
Given Name:
Harold Thomas Harold Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Thomas Mellings
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.08.1899 Bromfield, Shropshire /
05.08.1899 Bromfield, Shropshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1918 Ostende /
22.07.1918 Ostende /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 15 potvrzenými sestřely [8 zničených (sám), 5 sražených do neřízeného pádu (4 sám, 1 sdílel) a 2 zničené v plamenech (sám)] a 2 nepotvrzenými
- zahynul v boji s Ludwigem Beckmannem (3. z 8)
- english flying ace of WW1 with 15 confirmed claims [8 destroyed (solo), 5 driven out of control (4 solo, 1 shared) and 2 destroyed in flames (solo)] and 2 unconfirmed
- died in combat with Ludwig Beckmann (3rd of 8)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Mellings
www.theaerodrome.com
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Mellings-Harold-Thomas-t237389#656192 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mellings Mellings
Jméno:
Given Name:
Harold Thomas Harold Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Thomas Mellings
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.11.1915 poručík (na zk.)
03.04.1916 poručík
DD.06.1917 nadporučík
DD.MM.1918 kapitán
11.11.1915 Flight Sub-Lieutenant (on prob.)
03.04.1916 Flight Sub-Lieutenant
DD.06.1917 Flight Lieutenant
DD.MM.1918 Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
11.11.1915-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.12.1917 2. námořní křídlo RNAS (pilot)
DD.12.1917-01.04.1918 10. námořní peruť RNAS (pilot)
01.04.1918-22.07.1918 210. peruť RAF (pilot)
11.11.1915-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.12.1917 No. 2 Naval Wing RNAS (pilot)
DD.12.1917-01.04.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.04.1918-22.07.1918 No. 210 Squadron RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 2028 (11.11.1915) - Royal Aero Club Aviators' Certificate No. 2028 (11.11.1915)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Mellings
www.theaerodrome.com
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Mellings-Harold-Thomas-t237389#656193 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více