Main Menu
User Menu

Medal of Military Valour

Medal of Military Valour
Vojenská medaila za statočnosť


Zriadený dňa 2. februára 1993.
Udeľovaný za vojenskú statočnosť profesionálnym príslušníkom Kanadských vojenských síl pri stretnutiach s nepriateľom.


Je iba v jednej triede:
Medaila /medaila na stužke/


Stužka je bordová s troma tenkými bielymi pásikmi neďaleko pri okrajoch a v strede.
URL : https://www.valka.cz/Medal-of-Military-Valour-t40746#156976Verze : 0
Kanada - Vojenská medaila za statočnosť.
URL : https://www.valka.cz/Medal-of-Military-Valour-t40746#156977Verze : 0