Main Menu
User Menu

Medaile za vojenské zásluhy 1917

Medal of Military Merit 1917

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας

     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#351926Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654469Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654468Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654465Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#407159Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 1. třída
Medal of Military Merit 1917 - 1st Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.04.1947 Cunningham, Andrew Browne
DD.MM.RRRR Sakellariou, Alexandros
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654470Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 2. třída
Medal of Military Merit 1917 - 2nd Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Voulgaris, Petros
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654471Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 3. třída
Medal of Military Merit 1917 - 3rd Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#654472Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Medal of Military Merit 1917 - 4th Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1925 Kolařík, František
DD.MM.1931 Kratochvíl, Jindřich
DD.MM.1931 Neumann, Bedřich
DD.MM.1931 Prchala, Lev
DD.MM.1931 Votruba, Josef
DD.MM.1932 Eliáš, Alois
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#415174Verze : 0
MOD
Roku 1916 rozhodla Provizirní revoluční vláda v Thessalonikách razit Vojenskou medaili. To bylo potvrzeno Královským výnosem 30.6.1917 pod jménem Medaile Za vojenské zásluhy. Medaile je z bronzu ve čtyřech třídách. 1. třída má na stuze kovový zlatý vavřínový věneček, 2. třída stříbrný, 3. bronzový a 4. je bez věnečku. Během let se postupně místo věnečků začaly na stuhy dávat vavřínové větvičky. Meaile i stuha mají mnoho variant. K nejvýraznějším patří vynechání letopočtů 1916 - 1917 na rubu medaile.
Medaile čtvrté třídy.
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-1917-t93949#351927Verze : 1
MOD