Main Menu
User Menu

Medaile za statečnost a věrnost

Medal for Hardihood and Loyalty / Medalia Barbatie si Credinta

     
Název:
Name:
Medaile za statečnost a věrnost
Název v originále:
Original Name:
Medalia Barbatie si Credinta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.11.1903
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - zlatá
2. třída - stříbrná
3. třída - bronzová
Poznámka:
Note:
Od prosince 1916 medaile může být udělena s meči.
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#570971Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost a věrnost - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Barbatie si Credinta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.11.1903
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#570985Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost a věrnost - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Barbatie si Credinta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.11.1903
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#570986Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost a věrnost - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia Barbatie si Credinta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.11.1903
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#570987Verze : 0
MOD
.
Medaile Za statečnost a věrnost byla zřízena 03.11.1903. Medaile byla založena jako odměna za zásluhy a statečnost pro příslušníky policie a vězeňské stráže. V době 2. balkánské války v roce 1913 se ale i touto medailí začali vyznamenávat poddůstojníci a vojíni armády a to za zásluhy a statečnost ve válce.
Medaile byla zřízená ve třech stupních:
Zlatá medaile Za statečnost a věrnost
Stříbrná medaile Za statečnost a věrnost
Bronzová medaile Za statečnost a věrnost
V době od roku 1916 do roku 1937 se medaile udělovala s meči. V době 2. světové války, od 30.06.1941 se udělování medaile s meči ve třech stupních obnovilo jako nižší vyznamenání Za statečnost a věrnost pro poddůstojníky a vojíny rumunské armády.
Zatímco ražba medailí všech stupňů s meči je běžná a dostupná, medaile bez mečů se objevuje zřídka. Zároveň jsou tyto medaile bez mečů vyrobeny ze stříbra, většina medailí s meči je opět v obecném kovu, pozlacená či postříbřená.
Bronzová medaile s meči Za statečnost a věrnost se v době 2. světové války stala základním vyznamenáním, které bylo vojákům udílené již za nasazení v bojovém pásmu po dobu tří měsíců.
Poznámka:
Na přiloženém obrázku vidíme řádovou sponu z období 2. balkánské války, která je doplněná srbským řádem Bílého orla IV. stupně. Zde je tato medaile udělená jako stupeň zlatý. Jde tedy zcela nepochybně o sponu nižšího důstojníka.
Další spona je z období 2. světové války. I zde je stříbrná medaile Za statečnost a věrnost. Je zajímavé, že obě řádové spony popírají statut této medaile, neb je evidentní, že obě spony jsou spony nižších důstojníků Rumunské armády.
Literatura:
KLIETMANN, Georg Kurt: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille, Berlín 1966
KLIETMANN, Georg Kurt: Phaleristik Rumanien


Upravil - 23.06.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#317192Verze : 1
Rumunsko neobnovilo jen královskou řádovou soustavu, ale zařadilo do této soustavy další dekorace, které se osvědčili, které mají tradici, či na tuto tradici navazují jako vyznamenání od svého vzniku do konce království, v roce 1947. Mezi takové dekorace, řadíme i medaile Za odvahu a věrnost, která byla v roce 2000 obnovena to jednak ve skupině za všeobecné vojenské zásluhy, tedy bez doplňků mečů či válečné stuhy.
K ocenění osobní statečnosti a nasazení v době války či v případě ohrožení země, se medaile uděluje s meči. Rumunsko je jednou ze zemí bývalého tak zvaného socialistického tábora, které tyto znovuzřízené dekorace využívá např. pro ocenění zásluh a statečnosti svých vojáků, nasazených v zahraničních akcích jednak na Balkáně, ale i v Iraku a Afganistanu. Právě touto medailí s meči (bez mečů) jsou dekorováni jednak rumunští vojáci, ale i spojenci, tedy v tomto případě především vojáci USA a Anglie. Snad to není jen opakování historie. Spojenci se mění, ?V úvodní části je rozdělení, které je platné i pro tuto edici. Medaile má opět tři stupně:
Zlatá medaile
Stříbrná medaile
Bronzová medaile
Zlatá medaile s meči
Stříbrná medaile s meči
Bronzová medaile s meči.
Na obrázku č. l. vidíme tuto medaili bez mečů
Na obrázku č. 2.je pro porovnání starý královský model s meči
Na obrázku č.3. je současný typ medaile s meči
Medaile jsou zhotoveny z obecného kovu, zlaceny a stříbřeny.
Prameny:
Rumunská řádová kancelář
Vlastní archiv.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-a-vernost-t39311#320023Verze : 1