Medaile za statečnost [1922]

Bravery Medal
Vitézségi Érem
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost Bravery Medal
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá pro důstojníky
zlatá
velká stříbrná
malá stříbrná
bronzová
Gold for Officers
Gold
Bid Silver
Small Silver
Bronze
Poznámka:
Note:
S výjimkou zlaté medaile pro důstojníky se všechny stupně medaile udělovaly mužstvu a poddůstojníkům. -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653219 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost - zlatá pro důstojníky Bravery Medal - Gold for Officers
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem - Tiszti Arany
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653221 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost - zlatá Bravery Medal - Gold
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem - Arany
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653222 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost - velká stříbná Bravery Medal - Big Silver
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem - Nagyezüst
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653223 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost - malá stříbrná Bravery Medal - Small Silver
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem - Kisezüst
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653224 Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile za statečnost - bronzová Bravery Medal - Bronze
Název v originále:
Original Name:
Vitézségi Érem - Bronz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#653225 Verze : 0
Maďarská medaile Za statečnost byla založena již v roce 1922. Její vzhled napovídá, že admirál Horthy se nechal inspirovat slavnou rakouskou medailí Za statečnost, jejíž tradice sahá až k vládě císaře Josefa II.


Dne 14.04.1939 je medaile rozšířená na čtyři třídy, přesně podle vzoru rakousko-uherských medailí a jejich rozdělení po roce 1915. I tyto medaile se dělí na:


Zlatá medaile
Velká stříbrná medaile
Malá stříbrná medaile
Bronzová medaile


Tyto medaile tak, jako tomu bylo v bývalé císařské armádě jsou určeny k ocenění osobní statečnosti vojínů a poddůstojníků armády. Nasazení maďarské armády, boje na východní frontě, si vyžádalo ocenit a vyznamenat důstojníky armády, kteří sice mohli být dekorováni řády, ale ocenění osobní statečnosti důstojníka nejlépe vyjádřila právě zlatá medaile Za statečnost, tedy opět podobnost s medailí, kterou pro své důstojníky založil císař Karel I. v roce 1917 a kdy tato tradice v maďarské armádě i společnosti byla dostatečně známa a takto dekorovaný voják či důstojník byl ctěn a vážen. Není bez nadsázky, pokud přirovnáme Zlatou medailí Za statečnost k slavnému řádu „Pour le Mérité“ či s Rytířským křížem Železného kříže 1939.


V případě, že byla medaile udělená důstojníkovi na stuhu se upevňovala malá svatoštěpánská koruna s dvěmi zkříženými meči. (viz obrázek)Popis medaile:
Na lícové straně je podobizna admirála Horthyho . Na zadní straně medaile je národní znak Maďarska, který je převýšen královskou korunou Sv. Štěpána. Státní znak je položen na dva zkřížené „nahé“ meče. Na spodní hraně medaile se nachází nápis:
VITEZ-SEGERT – ( Za statečnost.)


Počty udělených medailí:
Maďarská faleristická literatura uvádí tyto počty:


Zlatá medaile Za statečnost pro důstojníky byla udělena celkem 20 x


Zlatá medaile 39 ks
Velká stříbrná medaile 2500 ks
Malá stříbrná medaile 8500 ks
Bronzová medaile 35 000 ks


Soupis důstojníků dekorovaných zlatou medailí Za statečnost existuje, pro znalce maďarského jazyka není problém si tato jména vyhledat. Sběratelé militárii a památek z období 2.světové války v Maďarsku věnují právě této medailí velkou pozornost. Všechny originály jsou vzácné a drahé. Je celkem pochopitelné, že udělené originály se pečlivě uchovávali, na „věčnou památku“. Na uniformě vojáků byly nošeny především náhradní ražby,vyrobené z obecného kovu a postříbřené. Originální původní ražby jsou pečlivě ražené, značené a puncované. (viz obrázek.) Svým provedení jsou tyto medaile po stránce faleristické dokonalým oceněním statečnosti vojáka-občana Maďarského království v letech 1922-1945.


Poslední velitel maďarské armády Gustav Jány bojoval se svými vojáky především na území Maďarska. Vojáci statečně bránili svoji zemi před jednotkami Rudé armády. I v těchto bojích bylo uděleno větší množství medailí Za statečnost. Gustav Jány, nositel vysokých maďarských i spojeneckých vyznamenání (Rytířský kříž železného kříže 1939) byl v roce 1946 popraven. Jeho bojový druh Béla Miklos von Dalnoki se svým vojskem přeběhl k sovětům a později se stává šéfem provizorní vlády v Maďarsku. I toto je válečné realita, která nijak nesnižuje statečnost vojáků a důstojníků těchto maďarských generálů.


Literatura:


Bodrogi Péter-Molnár Józe-Zidler Sándor: Nagy Magyar Kitüntetésköbyv a magyar Allan rendjelei és Kitüntetései.Budapest 2005
KLIETMANN Kurt Georg. Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966


Upravil - 26.06.2009 - slimo


gramaticky opraveno 1.7.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#317463 Verze : 0
Nástupnické státy bývalého Rakouska-Uherska ne zcela zatratily řády a vyznamenání udělované před rokem 1918. Zde u Maďarských medailí Za statečnost tak, jak jsme si ukázali, nikdo nemůže pochybovat o myšlence admirála Hortyho, který již v roce 1922 tuto medaili pro potřebu armády a policie založil s myšlenkou ocenit statečné občany země. Maďarům se podařilo čest a slávu, která patřila vojákům v zákopech roku 1914-18, vrátit v ideálu těchto medailí, které mohli vzácně obdržet i důstojníci armády.


Na obrázku vidíme jednu takovou originální medaili určenou pro maďarské důstojníky za osobní statečnost. Medaile je velmi pečlivě ražena, byla zlacena a je určena jako vysoká odměna Za statečnost. Na stuze je upevněna koruna Sv.Štěpána s meči.


Na dalším obrázku vidíme i to, jak si staří mobilizovaní vojáci vylepšovali stuhy svých medailí. Vzpomínka na Velkou válku byla stále živá.


Literatura je uvedena v úvodní části pojednání.


gramaticky opraveno 1.7.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-statecnost-1922-t236317#317916 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více