Main Menu
User Menu

Medaile za kolektivizaci zemědělství v Rumunsku

Medalia Оn cinstea оncheieri colectivizгrii agriculturii

     
Název:
Name:
Medaile Za kolektivizaci zemědělství v Rumunsku
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Оn cinstea оncheieri colectivizгrii agriculturii"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1962
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Záslužná medaile v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-kolektivizaci-zemedelstvi-v-Rumunsku-t116970#404327Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za kolektivizaci zemědělství v Rumunsku
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Оn cinstea оncheieri colectivizгrii agriculturii"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1962
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-kolektivizaci-zemedelstvi-v-Rumunsku-t116970#622994Verze : 0
MOD
Medaile Za kolektivizaci zemědělství v Rumunsku
Medal in Commemoration of the Collectivization of Agriculture
Medalia "Оn cinstea оncheieri colectivizгrii agriculturii"
Chudé a zaostalé rumunské zemědělství hledalo cesty k zvýšení zemědělské výroby. Jedna z možnosti, která se jevila jako možná a podložena zkušeností ruských bolševiku byla kolektivizace. Dnes je nám všem jasné,že to byl krok špatným směrem. Ne však v době, kdy Rumunsko hospodářsky zničené, zdevastované fašistickým režimem hledalo svoji vlastní cestu k prosperitě.
Medaile byla založena v roce 1962 Dekretem( vyhláškou) číslo 292. Medaile byla udělována za zásluhy v oblasti kolektivizace rumunského zemědělství.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-kolektivizaci-zemedelstvi-v-Rumunsku-t116970#404328Verze : 1
Ukázka dekorace:
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-kolektivizaci-zemedelstvi-v-Rumunsku-t116970#404329Verze : 0