Medaile za bojové zásluhy [1938]

Medal for Combat Merit
Medaila Za bojové zásluhy
Медаль За боевые заслуги
     
Název:
Name:
Medaile za bojové zásluhy Medal for Combat Merit
Název v originále:
Original Name:
Медаль За боевые заслуги
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
- -
Poznámka:
Note:
od roku 1943 velká kolodka 5-sided suspension since 1943
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-bojove-zasluhy-1938-t8787#458630 Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za bojové zásluhy /1938-1943/ Medal for Combat Merit /1938-1943/
Název v originále:
Original Name:
Медаль За боевые заслуги
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.10.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
19.06.1943
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997 A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
https://mondvor.narod.ru/MBz.html
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-bojove-zasluhy-1938-t8787#675129 Verze : 2
     
Název:
Name:
Medaile za bojové zásluhy /1943-1991/ Medal for Combat Merit /1943-1991/
Název v originále:
Original Name:
Медаль За боевые заслуги
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.06.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
cs.wikipedia.org

Medaile za bojové zásluhy [1938] - Velká kolodka po r. 1943.

Velká kolodka po r. 1943.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-bojove-zasluhy-1938-t8787#458631 Verze : 3
Poznámka: Autentický překlad dobového statutu pro udělení uvedeného vyznamenání


MEDAILE „ZA BOJOVÉ ZÁSLUHY“


Zřízena Výnosem prezídia CIK SSSR 17. října 1938


Medailí „Za bojové zásluhy“ se vyznamenávají vojáci Sovětské armády, válečného loďstva, pohraničních a vnitřních vojsk a další občané SSSR za dovedné, iniciativní a smělé činy v boji, napomáhajícímu úspěšnému plnění bojových úkolů vojenských útvarů a jednotek; Za statečnost prokázanou při ochraně státní hranice SSSR; Za výtečné úspěchy v bojové a politické přípravě, osvojení nové bojové techniky a upevnění vysoké bojové pohotovosti vojenských útvarů a jejich jednotek a jiné zásluhy v době průběhu výkonu vojenské služby.
Medailí se mohou vyznamenávat osoby, které nejsou občany SSSR.


POPIS: Medaile „Za bojové zásluhy“ je zhotovena ze stříbra ve tvaru kruhu o průměru 31 mm. Po kraji medaile je vystouplý obvod a pod ním ve vrchní části linie kruhu nápis v azbuce: CCCP. Uprostřed medaile ve třech řádcích nápis: ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ. Pod nápisem – zkřížená šavle a puška s bodákem a spuštěným řemenem. Puška je namířena bodákem vpravo, šavle vlevo. Stuha medaile je hedvábná, mramorovaná šedé barvy se dvěma zlatavými proužky po krajích.


"Nebe východní fronty," Jiří F. Šiška, Votobia, 2001
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-bojove-zasluhy-1938-t8787#26160 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více