Main Menu
User Menu

Medaile k 50. vyročí Komunistické strany Československa

Medal for 50th Anniversary of Communist Party

     
Název:
Name:
Medaile k 50. vyročí Komunistické strany Československa
Název v originále:
Original Name:
Medal for 50th Anniversary of Communist Party
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání, IV. část
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-50-vyroci-Komunisticke-strany-Ceskoslovenska-t108568#385202Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile k 50. vyročí Komunistické strany Československa
Název v originále:
Original Name:
Medal for 50th Anniversary of Communist Party
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1971
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile je ražena z bronzu a je dobře zlacená. Jde o kruhovou medaili o průměru 29,5 mm a o síle 2 mm.
Avers
Na ploše medaile se nachází ruka se sevřenou pěstí, která svírá vavřínovou ratolest. Při pravém okraji nahoře je umístěna pěticípá hvězda a zcela nahoře je nápis „KSČ". Na dolním okraji se nachází letopočet „1921-1971“.

Revers:
Na středu medaile nacházíme zástavu (prapor). Dále heslo, které je rozloženo ve třech řádcích:
PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE.
Pod rudou zástavou je položen srp a kladivo.

Žerď praporu je heraldicky na pravé straně. Ve středu medaile, pod rozvinutým praporem je malý znak srpu a kladiva.

Medaile je pomocí ouška a závěsného kroužku upevněna na stuhu. Medaile i se stuhou váží 18,5 g. Medailér Jiří Prádler.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání, IV. část
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-50-vyroci-Komunisticke-strany-Ceskoslovenska-t108568#385203Verze : 1
Medaile k padesátému výročí Komunistické strany Československa.
Die Erinnerungsmedaille zum 50. Jährigen Jubileum der Gründung der Komunistischen partei Tschechoslovakeis
Velmi běžná medaile, která byla udělována v mnoha případech plošně je dnes již mezi mladými a začínajícími faleristy téměř neznámá. Snad nebude zcela od věcí si i tuto medaili poněkud popsat.
Při příležitosti padesátého výročí založení Komunistické strany Československa, v květnu 1971 zakládá Ústřední výbor KSČ svoji Pamětní a záslužnou medaili, která byla udělována na všech slavnostních akcích, zasedáních i shromážděních nejprve předválečným členům strany, dále všem zasloužilým členům strany, aby posléze byla udělena téměř všem členům strany. Příslušníci Lidových milicí medaili později obdrželi téměř nárokově. Hlavním a jediným kriteriem byla věrnost straně a oddanost principům marxismu-leninismu.
Medailér Jiří Prádler se svého úkolu zhostil na výtečnou.
Po výtvarné stránce jde o poměrně pěknou a zajímavou medaili, která nám snad jen může připomínat vládu soudruhů a jejích proletářsko- plebejských pohůnků.
Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání IV. část 1945-1975

V případě,že si s. Jakeše příblížíte, rozkošně na Vás mrkne (platí jen pro členy KSČM).
Medaile k 50. vyročí Komunistické strany Československa - Soudruh Jakeš, vůdce proletářů v Československu.

Soudruh Jakeš, vůdce proletářů v Československu.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-50-vyroci-Komunisticke-strany-Ceskoslovenska-t108568#323159Verze : 1
Název
Name
Medaile k 50. vyročí Komunistické strany Československa
-
Medal for 50th Anniversary of Communist Party
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-50-vyroci-Komunisticke-strany-Ceskoslovenska-t108568#626656Verze : 0
MOD