Main Menu
User Menu

Medaile k 30. výročí vítězství nad Německem

Medal for the 30th Victory of the Anniversary Over Germany

Медал 30 Години От Победата Над Фашистка Германия

     
Název:
Name:
Medaile k 30. výročí vítězství nad Německem
Název v originále:
Original Name:
Медал 30 Години От Победата Над Фашистка Германия
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.03.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#622043Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile k 30. výročí vítězství nad Německem
Název v originále:
Original Name:
Медал 30 Години От Победата Над Фашистка Германия
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.03.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#622044Verze : 0
MOD
Pamětní medaile 40. let vítězství na fašistickým Německem.
Medaile byla založena 31. ledna 1985 a byla předána všem veteránům odboje proti fašismu, ale zároveň i jako odměna vojákům armády socialistického Bulharska, ministerstva vnitra a další občanům nejen Bulharska .
Literatura je uvedena v úvodní části !
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#356331Verze : 1
V roce 2005, tedy v podmínkách blížícím se klasické demokratické společnosti zakládá vláda Bulharské republiky pamětní a vzpomínkovou medailí k 50 výročí osvobození Bulharska od fašismu.
Je sympatické, že bez ohledu na změnu politického systému byla medaile určena pro válečné veterány, kteří opravdu se zbrani v ruce pomáhali osvobodit Bulharsko od domácího fašismu i německého nacismu. Medaili obdrželi i staří veteráni Ruska, Běloruska, Ukrajiny a dalších států, které v rámci armády SSSR bojovali v Bulharsku.
Poznámka :
Která strana je přední a která zadní není tak jednoznačné a samotní veteráni nosí medailí se státním znakem.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#356489Verze : 1
Pamětní medaile 30. let vítězství nad fašistickým Německem
Medal 30th Anniversary of Victory Over Fascit Germany
Medaile byla založena Výnosem prezidia Národního shromáždění číslo 4601 ze dne 6. března 1975.
Pamětní dekorace byla určena všem, kteří se v jakékoliv formě zapojili po 9. září 1944 do povstání a boje, ale byla udělována i aktivním důstojníkům jako ocenění vzorné služby a dále vojákům armády SSSR, kteří se podíleli na vyhnání Němců z Bulharska. Medaile byla udělována i padlým bojovníkům.
Tato medaile je zajímavá i tím, že se v bulharských pramenech uvádí jako datum založení jak 5. března tak i 6. března. V originálu je název medaile uváděn jako Pamětní medaile na Vítězství nad Německem, ale později se název upřesňuje a doplňuje o slůvko fašistické.
Poznámka:
Bulharský car Boris III. si přál zachovat neutralitu, ač schopný diplomat nakonec podlehl tlaku Německa a vstupuje do války na straně spojenců Německa. Nicméně Bulharsko nikdy válku SSSR nevyhlásilo. Po 9. září 1944 se ocitá po boku vítězných mocností. Má tedy jisté morální právo vydat tuto medaili.
Literatura (viz obrazová příloha).
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#356330Verze : 1
Název
Name
Medaile k 30. výročí vítězství nad Německem
Medal for the 30th Victory of the Anniversary Over Germany
Медал 30 Години От Победата Над Фашистка Германия
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-k-30-vyroci-vitezstvi-nad-Nemeckem-t95589#644449Verze : 0
MOD