Main Menu
User Menu

Medaile Za vojenskou statečnost

Medalia "Virtutea Ostгєeascг"

     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Virtutea Ostăşească"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Medaile se členila na tři stupně:
1. stupeň zlatá medaile
2. stupeň stříbrná medaile
3. stupeň bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#403989Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Virtutea Ostăşească"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#622995Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Virtutea Ostăşească"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#622996Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za vojenskou statečnost - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Virtutea Ostăşească"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#622997Verze : 0
MOD
Medaile Za vojenskou statečnost
Soldier's Bravery Medal
Medalia "Virtutea Ostгєeascг"
Medaile byla založena v roce 1959 Dekretem číslo 191.
Rumunsko se svoji početnou armádou a skutečnými rivaly či smyšlenými nepřáteli potřebovalo medailí či dekoraci, kterou by bylo možno ocenit statečnost vojáků své armády. Medaili mohli obdržet i civilisté za mimořádnou angažovanost a vynikající zásluhy ve válce, ale i době míru. Medaile se udělovala za ochranu a obranu socialistické vlasti a státního zřízení země.
Medaile se členila na tří stupně:
1. stupeň (zlatá medaile)
2. stupeň (stříbrná medaile)
3. stupeň (bronzová medaile)
Medaile se vyráběla z obecného kovu a upravovala zlacení, stříbřením.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#403990Verze : 1
Ukázka z prodejního katalogu. Medaile 1. stupně typ:
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#403991Verze : 0
Ukázka z prodejních katalogů. Medaile 2. stupně typ:
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#403992Verze : 0
Ukázka medaile 3. stupně:
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenskou-statecnost-t116830#403993Verze : 0