Main Menu
User Menu

Medaile Za vojenské zásluhy

Medalia "Meritul Militar"

     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Meritul Militar"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1954
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Medaile I. stupně
Medaile II. stupně
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-t114757#399345Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy I. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medalia Meritul Militar I.clas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1954
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
Medaile I. stupně se stuhou
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-t114757#410377Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za vojenské zásluhy II. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medalia Meritul Militar II.clas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1954
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
Stříbrná medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-t114757#410379Verze : 0
Medaile Za vojenské zásluhy
Medal of Military Merit
Medalia "Meritul Militar"
Tato vojenská záslužná medaile byla určena k ocenění vojáků a milicionářů(policie) z povolání za vzorné plnění úkolů bojové a politické přípravy rumunské armády.
Medaile byla založena ve dvou stupních Dekretem vlády číslo 211 z roku 1954
Medaile se udělovala za odsloužené roky a vzorné plnění úkolů.
- za pět let služby medaile II. stupně
- za deset let služby medaile I. stupně
Rozeznáváme dva základní typy, které se liší jen opisem státu:
RPR- ( Rumunská lidová republika)
RSR- ( Rumunská socialistická republika)
Medaile se udělovala celkem běžně vojákům, milicionářů, příslušníkům policie a další příslušníkům ozbrojených složek země.
Literatura:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-vojenske-zasluhy-t114757#399346Verze : 1