Main Menu
User Menu

Medaile Vítězství

Victory Medal / Medalia Victoriei

     
Název:
Name:
Medaile Vítězství
Název v originále:
Original Name:
Medalia Victoriei
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.1921
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Alexander J. Laslo: The Interallied Victory Medals of World War I, Albuquerque 1992


URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vitezstvi-t94758#354108Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Vítězství
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Victoria"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.1921
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Rumunská medaile Vítězství je poměrně vzácná i když byla zhotovena v počtu 300 000 kusů.


Avers:
Symbolika Vítězství je zde zastoupena podobě bohyně Niké.


Revers:
Při okraji medaile je symbolika pevného svazku vítězných zemí symbolizované články řetězu s malými štítky zemí,které ve válce zvítězili.Ve střední části medaile je bojová sekera (snad symbol starých Dáků?).Opis na medaili“ Marele Razboi pentru Civilizatie“ lze přeložit jako Velká válka za civilizaci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alexander J. Laslo: The Interallied Victory Medals of World War I, Albuquerque 1992
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vitezstvi-t94758#410744Verze : 0
Medaile Vítězství.Prameny:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Alexander J. Laslo: The Interallied Victory Medals of World War I, Albuquerque 1992
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vitezstvi-t94758#354109Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Vítězství
Victory Medal
Medalia "Victoria"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vitezstvi-t94758#627927Verze : 0
MOD