Main Menu
User Menu

Medaile Pobřežní stráže za záchranu života

Coast Guard Lifesaving Medal

     
Název:
Name:
Medaile Pobřežní stráže za záchranu života
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Lifesaving Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.06.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Zlatá medaile
Stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
Pobřežní stráž Spojených Států (United States Coast Guard) je od 2003 součástí Úřadu Národní Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Zajšťuje ochranu námořních hranic Spojených Států, dodržování námořního práva (jak federálního, tak státního i mezinárodního). Především pak provádí veškeré záchranné a pátrací akce ve výsostných vodách Spojených států i mimo ně pokud je o to požádána.
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Pobrezni-straze-za-zachranu-zivota-t198152#568569Verze : 0
     
Název:
Name:
Zlatá medaile Pobřežní stráže za záchranu života
Název v originále:
Original Name:
Gold Coast Guard Lifesaving Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.06.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Pobrezni-straze-za-zachranu-zivota-t198152#568570Verze : 0
     
Název:
Name:
Stříbrná medaile Pobřežní stráže za záchranu života
Název v originále:
Original Name:
Silver Coast Guard Lifesaving Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.06.1874
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Pobrezni-straze-za-zachranu-zivota-t198152#568571Verze : 0