Main Menu
User Menu

Medaile Pobřežní stráže za vzorné velení

Coast Guard Good Conduct Medal

     
Název:
Name:
Medaile Záloh Pobřežní stráže za vzorné velení
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Reserve Good Conduct Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pobřežní stráž Spojených Států (United States Coast Guard) je od 2003 součástí Úřadu Národní Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Zajšťuje ochranu námořních hranic Spojených Států, dodržování námořního práva (jak federálního, tak státního i mezinárodního). Především pak provádí veškeré záchranné a pátrací akce ve výsostných vodách Spojených států i mimo ně pokud je o to požádána.
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Pobrezni-straze-za-vzorne-veleni-t198151#568568Verze : 0