Main Menu
User Menu

Medaile Obchodního loďstva za službu ve Vietnamu

Merchant Marine Vietnam Service Medal

     
Název:
Name:
Medaile Obchodního loďstva za službu ve Vietnamu
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine Vietnam Service Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.05.1968
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Obchodní loďstvo Spojených států (United States Merchant Marine) je civilní dopravní námořnictvo spadající pod Námořní správu Spojených Států (United States Maritime Administration), jenž je jednou ze složek Úřadu národní dopravy (Department of Transportation, též Ministerstvo dopravy)
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Obchodniho-lodstva-za-sluzbu-ve-Vietnamu-t198143#568559Verze : 1
Možná by bylo dobré dělat vždy obě tabulky. A u zdroje uvést konkrétní odkaz a ne jen na úvodní stránku wikipedie. A ukázat obě strany medaile.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Obchodniho-lodstva-za-sluzbu-ve-Vietnamu-t198143#568635Verze : 2
Diskuse
Merchant Marine Vietnam Service Medal by asi bylo lepší překládat jako Medaile Obchodního loďstva za službu ve Vietnamu
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Obchodniho-lodstva-za-sluzbu-ve-Vietnamu-t198143#568609Verze : 0
MOD