Main Menu
User Menu

Medaile Hünkar iskelesi

Hünkar iskelesi Medal

Hünkar iskelesi Madalyasi

     
Název:
Name:
Medaile Hünkar iskelesi
Název v originále:
Original Name:
Hünkar iskelesi Madalyasi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá
stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
R.Werlich: Monografie ruských řádů a medailí.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#409377Verze : 4
     
Název:
Name:
Medaile Hünkar iskelesi - zlatá
Název v originále:
Original Name:
Hünkar iskelesi Madalyasi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
R.Werlich: Monografie ruských řádů a medailí.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#635111Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Hünkar iskelesi - stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Hünkar iskelesi Madalyasi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Lícová strana této medaile nese v horní části sultanovu thugru podloženou šetnácticípou hvězdou s velmi krátkými hroty. Pod tímto symbolem jsou umístěny dvě, uprostřed stuhou svázané vavřínové ratolesti a při samém dolním okraji v oválku je arabský letopočet 1210.

Na rubní straně je v horní části medaile půlměsíc s hvězdou, v dolní části opět dvě zkřížené vavřínové ratoleti a v oválku letopočet 1833. Průměr medailí je 30-32 mm. Robert Werlich uvádí, že medaile byla ražena jen ve stříbře.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
R.Werlich: Monografie ruských řádů a medailí.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#409379Verze : 2
Jde o velmi vzácnou a téměř zapomenutou medaili, která byla v počtu 10 210 kusů určena pro ruské jednotky gen. Muravjeva.
V roce 1833, kdy došlo ke kruté porážce turecké armády v Syrii, kam vnikla vojska egyptského místokrále vedená jeho synem Ibráhimem pašou, který zvítězil, obsadil pevnost Akku a pozdějí téměř celou provincii, byl nucen sultán požádat ruského cara o diplomatickou, ale hlavně vojenskou pomoc. Jen rychlý diplomatický zásah Ruska a jeho intervenční sbor, který v prostoru Unikar-Skelessi pronikl ve směru na Syrii, donutilo Mehemeda Aliho k uzavření míru se sultánem v Kutahi dne 4.května 1833. Mírem na čas získal i Syrii.
Mahmud se rozhodl vydat pamětní a záslužnou medailí, kterou by ocenil zásluhy ruských vojáků a důstojníků, kteří se tohoto tažení zúčastnili. Medaile byla ražena ve stříbře, ale pro vysoké důstojníky sboru ve zlatě a zdobená brilianty. Zde se opět dle zásluh a postavení dekorovaných osob kvalita u briliantů liší. Stříbrné medaile byly určené pro nižší důstojníky a vojáky jednotky gen. Muravjeva. Podle tureckých pramenů byla medaile založena již v roce 1833, ale udělování započalo až v roku 1834.
Lícová strana této medaile nese v horní části sultanovu thugru podloženou šetnácticípou hvězdou s velmi krátkými hroty. Pod tímto symbolem jsou umístěny dvě, uprostřed stuhou svázané vavřínové ratolesti a při samém dolním okraji v oválku je arabský letopočet 1210.
Na rubní straně je v horní části medaile půlměsíc s hvězdou, v dolní části opět dvě zkjřížené vavřínové ratoleti a v oválku letopočet 1833. Průměr medailí je 30-32 mm. Robert Werlich uvádí, že medaile byla ražena jen ve stříbře.
Car Nikolaj I. pro turecké vojáky zakládá podobnou medaili. Tato medaile (viz obrázek) byla určená k nošení na na stuze řádu Sv. Ondřeje a nazývála se Pamětní medailí na muravijské tažení. Generál Muravjev (1793-1866) bojoval v letech 1828-1829 v rusko-turecké válce, v roce 1832 byl carem vyslán jako zplnomocněný vyslanec cara do Egypta, aby donutil Mehemeda Aliho k uzavření míru s Vysokou Portou. Velel ruskému expedičnímu sboru v síle 8 praporu s 24 děly a oddílem kozáků. Se sultánem se dohodl, vylodil se se svým sborem na Bosporu a bojoval se svými vojáky proti Ibrahimovi pašovi. Turecká medaile byla ruskými vojáky nošena na jasně červené stuze, ale existují i zmínky,že kozáci medaili nosili na stuze červené se zelenými postranními proužky.
Medaile je velmi vzácná, dokonce se nazývá "zapomenutá medaile".. V našich sbírkách v originálu není zastoupena, ale objevuje se jako novoděl.
Literatura:
R.Werlich: Monografie ruských řádů a medailí.

Medaile Hünkar iskelesi - Medaile ruského cara Nikolaje I. nošená na modré stuze.

Medaile ruského cara Nikolaje I. nošená na modré stuze.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#302548Verze : 1
Název
Name
Medaile Hünkar iskelesi - zlatá
Hünkar iskelesi Medal - Gold
Hünkar iskelesi Madalyasi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#635113Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Hünkar iskelesi - stříbrná
Hünkar iskelesi Medal - Silver
Hünkar iskelesi Madalyasi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Huenkar-iskelesi-t82577#635112Verze : 0
MOD