Main Menu
User Menu

Medaile Armády České republiky

Medaile Armády České republiky

     
Název:
Name:
Medaile Armády České republiky
Název v originále:
Original Name:
Medaile Armády České republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň - zlatý - za 15 let služby
II. stupeň - stříbrný - za 10 let služby
III. stupeň - bronzový - za 5 let služby
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
Formánek, J., Šimůnek, P.: Vojenská rezortní vyznamenaání, medaile a odznaky, MO ČR 2007, 2. vydání, s. 30-31
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#376532Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Armády České republiky I. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medaile Armády České republiky I. stupně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Medaile o průměru 33 mm v barvě zlata nese na lícové straně symbolické ztvárnění charakteru AČR, dvouocasého lva s mečem. Na rubu nese znak Ministerstva obrany. Kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem je zavěšena na průvlečné náprsní stuze.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka má rozměr 38 x 10 mm a je světlemodro-modro-červeno-bílo-světlemodro-bílo-červeno-modro-světlemodrá v poměru 3:2:2:2:20:2:2:2:3 mm se symbolem XV v barvě zlatého kovu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.armadaceskerepubliky.cz
http://www.aurea.cz/Katalog23/23kat2451.htm
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#376533Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Armády České republiky II. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medaile Armády České republiky II. stupně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Medaile o průměru 33 mm v barvě stříbra nese na lícové straně symbolické ztvárnění charakteru AČR, dvouocasého lva s mečem. Na rubu nese znak Ministerstva obrany. Kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem je zavěšena na průvlečné náprsní stuze.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka má rozměr 38 x 10 mm a je světlemodro-modro-červeno-bílo-světlemodro-bílo-červeno-modro-světlemodrá v poměru 3:2:2:2:20:2:2:2:3 mm se symbolem X v barvě stříbrného kovu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.armadaceskerepubliky.cz
http://www.aurea.cz/Katalog23/23kat2451.htm
Formánek, J., Šimůnek, P.: Vojenská rezortní vyznamenaání, medaile a odznaky, MO ČR 2007, 2. vydání, s. 30-31
Foto ZP
www.filatelie-klim.com
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#376534Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Armády České republiky III. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medaile Armády České republiky III. stupně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Medaile o průměru 33 mm v barvě bronzu nese na lícové straně symbolické ztvárnění charakteru AČR, dvouocasého lva s mečem. Na rubu nese znak Ministerstva obrany. Kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem je zavěšena na průvlečné náprsní stuze.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka má rozměr 38 x 10 mm a je světlemodro-modro-červeno-bílo-světlemodro-bílo-červeno-modro-světlemodrá v poměru 3:2:2:2:20:2:2:2:3 mm se symbolem V v barvě bronzového kovu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.armadaceskerepubliky.cz
http://www.aurea.cz/Katalog23/23kat2451.htm
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#376537Verze : 0
MOD
Vojenské rezortné vyznamenania Armády Českej republiky sa udeľujú podľa Rozkazu MO ČR č.42/1996. Vojenské rezortné vyznamenania sú:
- Záslužný kríž ministra obrany Českej republiky (Záslužný kříž ministra obrany České republiky),
- Medaila ministra obrany Českej republiky Za zranenie (medaile ministra obrany České republiky Za zranění),
- Medaile ministra obrany Českej republiky Za službu v zahraničí (medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí),
- Medaila Armády Českej republiky (medaile Armády České republiky),

Rozkazom MO ČR z 30.09.2008 sa rezortné vyznamenania Armády ČR doplnili o nasledovné vyznamenania:
- Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky (Kříž obrany státu ministra obrany České republiky),
- Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany Českej republiky (Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky),

Udeľovanie týchto vyznamenaní slúži ku každoročnému oceneniu najlepších vojakov z povolania a občianskych zamestnancov za ich vynikajúce plnenie služobných a pracovných povinností. Je možné ich udeľovať aj ďalším občanom Českej republiky alebo cudzím štátnym príslušníkom, za ich podiel na spolupráci s Armádou Českej republiky.

Medaila Armády Českej republiky:
Medailu udeľuje minister obrany vojakom z povolania za dosahovanie veľmi dobrých výsledkov v služobnej činnosti, v závislosti na dobe trvania služby.
Medaila má tri stupne, pričom I.stupeň je najvyšší.

I.stupeň - 15 rokov služby,
II.stupeň - 10 rokov služby,
III.stupeň - 5 rokov služby,


Zdroj:
- Rozkaz MO ČR č.42/1996, Vojenské rezortné vyznamenania,
- Rozkaz MO ČR z 30.09.2008, ktorým sa mení a dopĺňa RMO č. 42/1996,
- www.army.cz,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#292741Verze : 1
Název
Name
Medaile Armády České republiky I. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 1st Degree
Medaile Armády České republiky I. stupně
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#457744Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
Medaile Armády České republiky II. stupně
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#457745Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
Medaile Armády České republiky III. stupně
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#457746Verze : 0
MOD

Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky - varianta s odslouženými 20 lety ?


zdroj foto:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#509453Verze : 0
Diskuse
Uděluje se vojákům za dosahování velmi dobrých výsledků ve službě. Do doby trvání služby se započítává jen služba po 1. lednu 1993.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#71162Verze : 0
Měnila se struktura tohoto vyznamenání? Pokud se uděluje i za 20 let služby, jaký je toto stupeň?
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#509462Verze : 0
MOD
Zatím netuším, ale zjišťuji ... sám jsem byl překvapen.
Vložil jsem právě jen foto, třeba ví někdo víc a info doplní.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#509470Verze : 0
Tak toto téma bude chtít "doladit," protože od r. 2009 (nejdříve od 23.6.) byla medaile přejmenována na medaili Za službu v ozbrojených silách České republiky.

V přílohovém předpisu je uvedeno, za jakých okolností se uděluje stužka 20 let (XX).
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#509474Verze : 0
MOD
Je víc témat co by potřebovalo upravit či přejmenovat ... k tomu je ale třeba mít jistá přístupová oprávnění, které má jen Moderátor či autor tématu.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Armady-Ceske-republiky-t79799#509482Verze : 0