Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile Ante Paveliče za chrabrost [1941]

Chief Ante Pavelić's Medal for Bravery

Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost

     
Název:
Name:
Medaile Ante Paveliče za chrabrost
Název v originále:
Original Name:
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá
velká stříbrná
malá stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658338Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - zlatá
Název v originále:
Original Name:
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658339Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - velká stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
průměr 41 mm
Zdroje:
Sources:
hr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658340Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - malá stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
průměr 35 mm
Zdroje:
Sources:
hr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658341Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - bronzová
Název v originále:
Original Name:
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658342Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - zlatá
Chief Ante Pavelić´s Medal for Bravery - Golden
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658343Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - velká stříbrná
Chief Ante Pavelić´s Medal for Bravery - Lrdge Silver
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658344Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - malá stříbrná
Chief Ante Pavelić´s Medal for Bravery - Small Silver
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658345Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile Ante Paveliče za chrabrost - bronzová
Chief Ante Pavelić´s Medal for Bravery - Bronze
Kolajna poglavnika Ante Pavelića za hrabrost
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#658346Verze : 0
MOD
.
Medaili Za statečnost (nem. Tepferkeits-Medaille) založil dne 27. prosince Dr. Ante Pavelič jako vysoké ocenění osobní statečnosti vojáků a důstojníků Chorvatské armády.
Poglavník Pavelič osobně určil, že medaile bude mít tyto stupně:
Zlatá medaile Za statečnost
Velká stříbrná medaile Za statečnost (uděleno 744 ks)
Malá stříbrná medaile Za statečnost (uděleno 10 000 ks)
Bronzová medaile Za statečnost (uděleno 16 000 ks)
Zlatá medaile byla určená k ocenění statečnosti a odvahy důstojníků a vojáků, je mimořádně vzácná. Malá stříbrná medaile v případě úmrtí důstojníka v boji byla předána rodině pozůstalého.
Bronzová medaile v případě smrti poddůstojníka či vojína v boji mohla být předána rodině pozůstalého jako výraz úcty padlého hrdiny.
Na aversu medaile je portrét Poglavnika Dr. Ante Paveliče. Na reversu medaile kolem znaku (emblému) se nachází nápis:
ZA DOM SPREMNI - ZA HRABROST (Za vlast - Za statečnost)
Medaile se nosily na trojúhelníkové stuze, 40 mm široké. Barva stuhy je opět červená s bílými postraními pruhy.
Tyto Chorvatské medaile z roku 1941 nezapírají, že vzorem jim jsou Rakousko-Uherské medaile Za statečnost (Tapferkeits-Medaille).
Zlatá medaile měla v průměru 40-41 mm. Váha zlaté medaile ve zlatě je 30,7 g. Tyto zlaté medaile nemají za slovem PAVELIČ tečku. Velká stříbrná medaile, která je tvarově naprosto stejná má za slovem PAVELIČ tečku. Tato nepatrná tečka měla upozornit na falšování zlatých medail, které se vyrábělz ze stříbrných medailí pouhým zlacením.
Velká stříbrná medaile je rozměrově shodná se zlatou medaili (až na tečku za slovem Pavelič). Medaile je ražena ze stříbra ryzosti 800/1000. Na hraně je značka TK (Teodor Krivak).
Malá stříbrná medaile i bronzová medaile se vždy udělovali za projev osobní statečnosti, nikdy nedocházelo k plošnému udělování. O vzácnosti medailí svědčí i poměrně nízké počty udělených dekorací.
Malá stříbrná, případně bronzová medaile se nachází i na německých řádových sponách. Po ukončení války, v padesátých letech opět dochází k ražbě náhradních dekorací. Jde vždy o ražby v bílém kovu, nepuncované a neznačené (viz obrázek).

Literatura:
Borna Barac-Siniša Pogačič: Odlikovanja i znakovlje nezavisne države Hrvatske 1941-1945
KLIETMANN, Kurt Georg: Pour le Mérité und Tepferkeitsmedaille, Berlin 1966
Medaile Ante Paveliče za chrabrost [1941] - Ražba medaile z padesátých let.Kopie stříbrná Velké medaile.

Ražba medaile z padesátých let.Kopie stříbrná Velké medaile.
Medaile Ante Paveliče za chrabrost [1941] - Kopie,zadní strana.

Kopie,zadní strana.
Medaile Ante Paveliče za chrabrost [1941] - Bronzová medaile.Ražba v náhradním kovu.

Bronzová medaile.Ražba v náhradním kovu.
Medaile Ante Paveliče za chrabrost [1941] - Obrázek byl převzat o odborné literatury. Zlatá medaile v originálu je unikátní záležitost.

Obrázek byl převzat o odborné literatury. Zlatá medaile v originálu je unikátní záležitost.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Ante-Pavelice-za-chrabrost-1941-t238079#317393Verze : 1