Main Menu
User Menu

Medaila za zásluhy o Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

Medaila za zásluhy o Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky:


Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky bol založený v roku 1994. Na ministerstve vnútra SR je klub zaregistrovaný pod číslom VUS/1-900/90-10089.
Klub počas svojej činnosti udržiava a rozvíja československé a slovenské výsadkové tradície, rozvíja medzinárodné aktivity najmä s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Francúzska a Veľkej Británie, prispieva k propagácii výsadkových prieskumných jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Prvé medaile Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky boli boli udelené počas 10.výročia založenia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky dňa 27.08.2004 v Žilina.
Zdroj:
- archív autora,
- Slovenskí vojenskí výsadkári 1939-2004,
URL : https://www.valka.cz/Medaila-za-zasluhy-o-Klub-vojenskych-vysadkarov-Slovenskej-republiky-t79743#292610Verze : 0
Medaila za zásluhy o Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky:
Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaila-za-zasluhy-o-Klub-vojenskych-vysadkarov-Slovenskej-republiky-t79743#294378Verze : 0