Main Menu
User Menu

Medaila za obetavosť

Policajný zbor SR

Medaila za obetavosť (Policajný zbor SR):


Udeľovanie a nosenie rezortných vyznamenaní Policajného zboru Slovenskej republiky upravuje Nariadenie ministra vnútra č.35 z 15.08.1998 o zriadení vyznamenaní a ocenení.


Medaila za obetavosť sa udeľuje policajtom alebo zamestnancom, ktorí svojim rozhodným konaním, bez ohľadu na nebezpečenstvo vlastného ohrozenia významnou mierou prispeli k záchrane života alebo zabránili vážnej ujme na zdraví alebo škode na metariálnych hodnotách značného rozsahu.


Medailu za obetavosť udeľuje minister vnútra Slovenskej republiky. Medailu je možné udeliť aj opakovane. Súčasťou medaily je aj doklad o jej udelení.


Popis medaily:


Lícna strana:
Vyznamenanie má okrúhly tvar s priemerom 38 mm s obostrannou razbou z postriebreného patinovaného kovu. Na lícovej strane je v polkruhu umiestnený lipový list s dvoma lipovými kvietkami po stranách a pod ním je umiestnený text "ZA OBETAVOSŤ". Pod textom je je štylizovaný kvietok so šiestimi lupienkami.


Rubová strana:
Na rubovej strane je v polkruhu umiestnený štalizovaný dvojkríž na trojvrší. Pod ním je plasticky stvárnená trikolóra s lipovými kvietkami po stranách. Po obvode je text "MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY", text rozdeľuje štylizovaný kvietok so šiestimi lupienkami.


Stuha:
Vyznamenanie je zavesené na stuhe vo farbách trikolóry (biela, modrá a červená). Stuha je široká 22 mm, preloženej do tvaru písmena "V" 50 mm dlhej. Záves vyznamenania má tvar obdĺžnika so šírkou 26 mm a výškou 6 mm, na ktorom je dvojkríž na trojvrší a lúče smerujúce od základne trojvršia k užším stranám závesu. Záves je vyhotovený z postriebreného patinovaného kovu.


Stužka:
Stužka vyznamenania je napnutá na pravouhlej lište širokej 38 mm a vysokej 10 mm. V strede stužky je umiestnená miniatúrka, tvarovo a rozmerovo zhodná so závesom vyznamenania.Zdroj:
- Nariadenie ministra vnútra č.35 z 15.08.1998 o zriadení vyznamenaní a ocenení,
- archív autora,URL : https://www.valka.cz/Medaila-za-obetavost-t79674#292456Verze : 0

Medaila za obetavosť
zdroj : www.rescueonline.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaila-za-obetavost-t79674#493709Verze : 0