Main Menu
User Menu

Medaila Za službu

Hasičský a záchranný zbor

Medaila Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore:


Medaila sa udeľuje za dlhoročnú príkladnú službu príslušníkom, ktorí sa významným spôsobom pričinili o dosahovanie mimoriadnych služobných výsledkov v Hasičskom a záchrannom zbore. Medaila má tri stupne, z ktorých najvyšší je I. stupeň.

I.stupňa - 15 rokov,
II.stupňa - 10 rokov,
III.stupňa - 5 rokov,


Medailu „Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore I. stupňa“ udeľuje minister vnútra SR príslušníkom, ktorých služobný pomer v rámci Hasičského a záchranného zboru trvá minimálne 15 rokov.

Medailu „Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa“ udeľuje prezident Hasičského a záchranného zboru príslušníkom, ktorých služobný pomer v rámci Hasičského a záchranného zboru trvá minimálne 10 rokov.

Medailu „Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa“ udeľujú vedúci služobných úradov (prezident Hasičského a záchranného zboru príslušníkom v pôsobnosti Prezídia HaZZ a jeho zariadení; riaditelia krajských riaditeľstiev HaZZ a veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy v pôsobnosti ich služobných úradov) príslušníkom, ktorých služobný pomer v rámci Hasičského a záchranného zboru trvá minimálne 5 rokov.Zdroj:
- archív autora,
- www.minv.sk ,
Medaila Za službu - Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – I. stupeň

Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – I. stupeň
Medaila Za službu - Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – II. stupeň

Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – II. stupeň
Medaila Za službu - Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – III. stupeň

Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore – III. stupeň
URL : https://www.valka.cz/Medaila-Za-sluzbu-t79737#292594Verze : 0

Medaila Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore

III. stupeň - 5.rokov


KOMPLETNÍ MEDAILE SE STUŽKOU + DETAILY KLENOTU


zdroj:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Medaila-Za-sluzbu-t79737#527831Verze : 0