Main Menu
User Menu

Maurikios

Maurikios – byzantský cisár


Vládol v rokoch 582 až 602


Maurikios pochádzal z Kappadokie. Bol vojakom. Jeho manželkou bola Konstantina, dcéra cisára Tiberia I. Konštantína.


V roku 584 Visigóti dobili poslednú dŕžavu v Hispánii, Kordobu. Takže z Justinianovej „západnej ríše“ zostali len trosky. V Itálii to bol Ravenský exarchát a na severe Afriky, Byzancii zostalo v rukách len Kartágo a jeho okolie. V roku 591 využil rozpory medzi príslušníkmi vládnucej vrstvy Perzskej ríše a dosadil na perzský trón Chosrea II. Medzi oboma ríšami, takmer po dvadsiatich rokov, zavládol mier. Maurikios sa mohol sústrediť na Balkánsky polostrov.


Balkánske územie Byzancie už niekoľko rokov drancovali Slovania a Avari. V rokoch 579 až 584 Slovania pustošili Grécko, okolie Solúne a Tráciu. V roku 584 po tom, čo Avari dobili mesto Anchialos a vydrancovali pobrežie Čierneho mora, tieto oblasti obsadili Slovania. V roku 586 Slovania a Avari obliehali Solún, no boli odrazení. V rokoch 586-587 spoločne obsadili východnú časť Peloponézu. No na rozdiel od Avarov, ktorí sa v zime vracali do svojich sídel za Dunajom, Slovania sa usídľovali na dobitých územiach. Grécke obyvateľstvo opúšťalo svoje sídla a sťahovalo sa do hôr a ťažko prístupných oblastí Peloponézu. Veľká časť gréckeho obyvateľstva sa vysťahovala na Sicíliu a do južnej Itálie. Boje medzi Avarmi, Slovanmi a Byzanciou prebiehali počas celého posledného desaťročia 6. storočia.


Dlhotrvajúce vojny proti Avarom a Slovanom, nepridali Maurikiovi na popularite. Čoraz viac rástla nespokojnosť s Markianovou vládou, hlavne vo vyšších spoločenských vrstvách a armáde. Osudnou sa mu stala výprava proti Slovanom v roku 602. Aby ušetril štátne zdroje, nariadil aby armáda prezimovala za Dunajom, na území Slovanov. Tento rozkaz vzbudil obrovskú nevôľu v armáde. Armáda sa vzbúrila a za cisára vyhlásila Foka (Fokas). Maurikios ušiel do ázijskej časti ríše, no rebelom sa podarilo Maurikia zajať a spoločne s jeho piatimi synmi cisára popravili. Maurikiova manželka a ich dcéry sa utiahli do kláštora.


Maurikios prenasledoval prívržencov Monofisitizmu. Tí, ktorí neboli ochotní prestúpiť na Ortodoxiu, boli kruto prenasledovaní, prípadne boli vyhnaní z Byzancie. Dalo by sa povedať, že na sklonku jeho vlády, bola takmer celá Byzancia ortodoxná. Možno aj preto, pravoslávny (ortodoxní) veriaci, uctievajú Markiana ako svätého.
Maurikios bol skvelý vojak. Prisudzuje sa mu aj autorstvo vojenskej „príručky“ Strategikon. Toto dielo sa stalo stredovekou „učebnicou“ vojenského umenia.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
URL : https://www.valka.cz/Maurikios-t56004#204355Verze : 0