Matern, Alfred

     
Příjmení:
Surname:
Matern Matern
Jméno:
Given Name:
Alfred Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Matern
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
vrchný šikovateľ Sergeant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.12.1910 Königsberg /
15.12.1910 Königsberg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.03.1945 Insterburg /
26.03.1945 Insterburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ čaty v 22. mušketierskom pluku Platoon leader in Füsilier-Regiment 22
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Kaliningrad* - predtým Königsberg, dnes súčasť Ruska.
Chernyakhovsk* - predtým Insterburg, dnes súčasť Ruska.
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami.
Padol v boji.
Kaliningrad* - before Königsberg, now part of Russia.
Chernyakhovsk* - before Insterburg, now part of Russia.
Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Killed in action.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Matern
URL : https://www.valka.cz/Matern-Alfred-t124332#423539 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Matern Matern
Jméno:
Given Name:
Alfred Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Matern
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Matern
URL : https://www.valka.cz/Matern-Alfred-t124332#436196 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více