Martinčok, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Martinčok Martincok
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Martinčok
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.01.1915 Kociha /
17.01.1915 Kociha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.07.1974 Prešov /
10.07.1974 Prešov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca náčelníka Správy bojové přípravy - Deputy Chief of the Combat Training Administration
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Martincok-Jan-t238966#660615 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Martinčok Martincok
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Martinčok
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1931-DD.MM.1935 Učiteľský ústav, Lučenec
DD.MM.1931-DD.MM.1935
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1948 Vysoká škola válečná
DD.MM.1945-DD.MM.1948 Military University
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.10.1947 major
29.11.1949 podplukovník
29.08.1952 plukovník
06.05.1955 generálmajor
21.10.1947 Major
29.11.1949 Lieutenant Colonel
29.08.1952 Colonel
06.05.1955 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Martincok-Jan-t238966#660616 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více