Main Menu
User Menu
Reklama

Mark, Ronald Turnbull

     
Příjmení:
Surname:
Mark
Jméno:
Given Name:
Ronald Turnbull
Jméno v originále:
Original Name:
Ronald Turnbull Mark
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.01.1898 Newcastle upon Tyne /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.12.1958 Lees Rest, Charlbury /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 14 sestřely [6 sražených do neřízeného pádu (3 sám, 3 sdílel), 5 zničených (2 sám, 3 sdílel), 2 zničené v plamenech (1 sám, 1 sdílel) a 1 zajatý (sdílel)]
- jeho bratr, Alan William Dobson Mark, byl též vysoce vyznamenaný armádní důstojník, sloužící od roku 1914 do konce války u Northumberlandský fyzilírů, za služby během války obdržel Řád za vynikající službu a Vojenský kříž se sponou
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_T._Mark
https://www.theaerodrome.com/aces/england/mark.php
URL : https://www.valka.cz/Mark-Ronald-Turnbull-t239160#661067Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mark
Jméno:
Given Name:
Ronald Turnbull
Jméno v originále:
Original Name:
Ronald Turnbull Mark
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.10.1917 poručík
01.09.1918 kapitán (dočas.)
02.04.1940 poručík (na zk.)
09.02.1941 nadporučík (válečný)
02.04.1941 poručík
01.10.1943 major
DD.MM.RRRR podplukovník (výkonný)
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.01.1918-DD.MM.1918 24. peruť RFC/RAF (pilot)
09.04.1919-02.04.1940 odchod z RAF
02.04.1940-DD.MM.1945 Dobrovolné zálohy RAF
Vyznamenání:
Awards:

22.06.1918

Vojenský kříž
Military Cross
Citace k Vojenskému kříži - MC v London Gazette z 22. června 1918:
Dočas./Por. Ronald Turnbull Mark, Gen. List and R.F.C.
Za zřetelnou udatnost a služební oddanost. Projevil velké odhodlání a vytrvalost během operací v útočení na nepřátelské jednotky a přepravu kulometnou palbou. Zpozoroval nějakou nepřátelskou přepravu u vesnice, okamžitě na ni zaútočil a způsobil jejich úprk. Během útočné hlídky napadl a zničil nepřátelský dvoumístný stroj. Zničil jednoho a další nepřátelský stroj srazil do neřízeného pádu.


16.09.1918

Vojenský kříž - bar
Military Cross - bar
Citace ke sponě k Vojenskému kříži - MC & bar v London Gazette z 16. září 1918:
Dočas./Por. Ronald Turnbull Mark, M.C., Gen. List, and R.A.F.
Za zřetelnou udatnost a služební oddanost. Tento důstojní a další pilot doprovázeli formaci našich strojů na bombardování vesnice, když sedm skautů napadlo bombardéry Oba byli napadeni těmito skauty, v úvodu byl pilotův stroj zapálen a pravá vzpěra poručíka Marka se zlomila. Během boje, který následoval, ale každý zachránil toho druhého. Por. Mark nejdřív odehnal pronásledovatele od druhého pilota a poté ten druhý pilot sestřelil skauta, který útočil na Por. Marka. V akci oba důstojníci, v prakticky neovladatelných strojích, se zachránili navzájem, čímž projevili kuráž a sebeobětování nejvyššího řádu.
(MC uveřejněn 22. června 1918.)


01.01.1945

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

01.01.1946

Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile stříbrná
British War Medal Silver
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_T._Mark
https://www.theaerodrome.com/aces/england/mark.php
URL : https://www.valka.cz/Mark-Ronald-Turnbull-t239160#661115Verze : 1
MOD