Main Menu
User Menu

Mareš, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Mareš
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Mareš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.11.1898 Tábor /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1960 Kosová Hora /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel československé 311. perutě RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9 aces.safarikovi.org
URL : https://www.valka.cz/Mares-Karel-t126617#429073Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mareš
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Mareš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1910-DD.MM.1917 maturita na česká reálce v Táboře
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1917-DD.MM.1917 záložní důstojnická škola
DD.MM.1918-DD.MM.1918 italská důstojnická škola
20.07.1922-10.12.1922 kurs leteckého pozorovatele
DD.MM.1925-DD.MM.1925 pilotní výcvik
DD.MM.RRRR-14.04.1938 kurs pro velitele vojskových těles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1918 podporučík
01.03.1919 poručík
01.11.1920 nadporučík
31.12.1923 kapitán
03.12.1926 štábní kapitán
01.01.1931 major
01.07.1935 podplukovník
07.03.1941 plukovník
DD.MM.1947 brigádní generál (zpětně k 01.05.1944)
03.11.1950 vojín
13.04.1990 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1931-DD.10.1931 Velitel : Letka 81
15.09.1932-01.04.1935 Velitel : I. peruť leteckého pluku 5
30.09.1934-22.07.1936 Velitel : I. peruť leteckého pluku 6
22.07.1937-01.04.1939 Velitel : Letecký zkušební oddíl
29.07.1940-19.03.1941 Velitel : 311. peruť RAF
DD.10.1946-DD.03.1947 Velitel : 1. letecká divise
DD.01.1946-DD.10.1947 Velitel : 1. letecká divise
DD.12.1947-DD.07.1948 Velitel : V. odbor (letecko-technický) Ministerstva národní obrany
15.06.1948-DD.MM.1949 Velitel : Velitelství leteckého týlu velitelství letectva hlavního štábu

Ručně vyplněné položky:
12.02.1917-28.01.1918 střelecký pluk 6 - jednoroční dobrovolník
02.02.1918-01.12.1918 39. československý střelecký pluk
01.12.1918-29.09.1920 31. československý střelecký pluk
29.09.1920-01.04.1923 Pěší pluk 31
01.04.1923-10.02.1925 Letecký pluk 2
10.02.1925-31.03.1931 Vojenské letecké učiliště
31.03.1931-01.10.1931 Letka 81 - velitel
01.10.1931-19.07.1932 Letecký pluk 5
19.07.1932-01.04.1935 Letecká peruť I/5 - velitel
01.04.1935-22.07.1936 Letecká peruť I/6 - velitel
22.07.1936-DD.MM.1939 Letecký zkušební oddíl - velitel
03.06.1940-DD.06.1940 čs. letecká skupina (Adge, Francie) - velitel
29.07.1940-19.03.1941 311. peruť RAF - velitel
01.06.1941-DD.MM.1942 Ministerstvo národní obrany
01.10.1942-DD.MM.1946 Čs. vojenská mise v SSSR - zástupce náčelníka
28.10.1945-15.03.1947 1. letecká divise - velitel
15.03.1947-01.12.1947 Velitelství letectva 1. oblasti - zatímní velitel
01.12.1947-31.07.1948 Ministerstvo národní obrany - přednosta V. odboru
31.07.1948-DD.MM.RRRR Letecký týl - velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

MM.DD.1922

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

03.09.1941

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky Fancie, Velká Británie a SSSR / with France, Great Britain and USSR clasps

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
23.04.1940 - odchod do exilu
01.11.1949 - odchod do výslužby
03.11.1950 - degradován a poté vystěhován z Prahy
DD.MM.1968 - částečně rehabilitován
03.05.1990 - plně rehabilitován a vrácena hodnost


RAF No. 82 579
hodnost RAF - Group Captain
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9 aces.safarikovi.org
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mares-Karel-t126617#463735Verze : 0
MOD