Main Menu
User Menu
Reklama

Marder (prehľadové fórum)

Marder vo výzbroji povojnovej československej armády
Už tesne po skončení vojny(6/1945) boli niektoré ukoristené Mardery použité armádou k obsadzovaniu pohraničných oblastí. Známy je Marder III Ausf.H (Sd.Kfz.138) z Náchoda, ktorý mal pôvodnú nemeckej kamufláž na vrchnej časti nádstavby, premaľovanú zelenou khaki farbou a na boku nadstavby mal namaľovanú československú vlajku.

Je možné,že stroje boli neskôr v rámci obnovy tankových jednotiek súčasťou 21. tankovej brigády a 22. tankovej brigády, ktoré tvorili jadro dvoch mechanizovaných divízií (21. tb v 1. md v Prahe, neskôr Žatec, 22. tb v 3. md v Hodoníne, neskôr Dědice u Vyškova). Tieto jednotky mali vo výzbroji koristnú techniku.
Uvádza sa,že stroje Marder boli v roku 1945 evidované v stave pražskej jednotky a to tri stroje verzie Ausf. H (pod označením ÚV 753, 754 a 755) a 6 strojov verzie Ausf. M (ÚV 301 - 306). Okrem toho mali v stave i dva Grille Ausf. M s 3 cm protilietadlovým kanónom (ÚV 322 a 325) a jeden s húfnicou 15 cm sIG (ÚV 354).

Stroje Marder mali neskôr niesť označenie ST-II a byť zaradené do bojových jednotiek. Vzhľadom na zastaralosť tejto koncepcie, bolo rozhodnuté tieto stroje do bojových jednotiek nezaradiť a následne sa používali výhradne k výcviku v školských jednotkách (Dědice ???). Počet vozidiel sa udáva v sile jednej roty (9-10 ks?).
Stroje boli pravdepodobne rýchlo vyradené a v 50. rokoch 20. storočia skončili na šrotovisku, resp. platformy boli využité v civilnej sfére socialistického hospodárstva.

Břetislav Nakládal - Organizační struktura tankových jednotek čs.armády 1945-50,HPM č.5 a 6/2001
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Marder III & Grille,MBI, ISBN 80-902238-8-5
URL : https://www.valka.cz/Marder-prehladove-forum-t7755#137856Verze : 2
MOD