Main Menu
User Menu

Marder (prehľadové fórum)

MARDER I


7.5cm PaK40 auf GWLrS(f) - Lorraine
7.5cm PaK40 auf FCM(f) - FCM
7.5cm PaK40 auf 39H(f) - HotchkissMARDER II


5cm PaK38 L/60 auf PzKpfw.II "Marder II"
7,62cm PaK36(r) auf PzKpfw.II "Marder II"
7,5cm PaK40 auf PzKpfw.II "Marder II"


MARDER III


7,62cm PaK36(r) auf PzKpfw.38(t) "Marder III"
7,5 cm PaK40 auf PzKpfw.38(t) "Marder III ausf. H"
7,5cm PaK40 auf PzKpfw.38(t) "Marder III ausf.M"
URL CZ: https://www.valka.cz/Marder-prehladove-forum-t7755#110925Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Marder-prehladove-forum-t7755#110925Version : 0
MOD
Marder vo výzbroji povojnovej československej armády


Už tesne po skončení vojny(6/1945) boli niektoré ukoristené Mardery použité armádou k obsadzovaniu pohraničných oblastí. Známy je Marder III Ausf.H (Sd.Kfz.138) z Náchoda, ktorý mal pôvodnú nemeckej kamufláž na vrchnej časti nádstavby, premaľovanú zelenou khaki farbou a na boku nadstavby mal namaľovanú československú vlajku.


Je možné,že stroje boli neskôr v rámci obnovy tankových jednotiek súčasťou 21.tankovej brigády a 22.tankovej brigády, ktoré tvorili jadro dvoch mechanizovaných divízií (21.tb v 1.md v Prahe, neskôr Žatec, 22.tb v 3.md v Hodoníne, neskôr Dědice u Vyškova). Tieto jednotky mali vo výzbroji koristnú techniku.
Uvádza sa,že stroje Marder boli v roku 1945 evidované v stave pražskej jednotky a to 3 stroje verzie Ausf.H (pod označením ÚV 753, 754 a 755) a 6 strojov verzie Ausf.M (ÚV 301-306). Okrem toho mali v stave i dva Grille Ausf.M s 30mm protilietadlovým kanónom (ÚV 322 a 325) a jeden s húfnicou 15cm sIG (ÚV 354).


Stroje Marder mali neskôr niesť označenie ST-II a byť zaradené do bojových jednotiek. Vzhľadom na zastaralosť tejto koncepcie, bolo rozhodnuté tieto stroje do bojových jednotiek nezaradiť a následne sa používali výhradne k výcviku v školských jednotkách (Dědice ???). Počet vozidiel sa udáva v sile jednej roty (9-10ks?).
Stroje boli pravdepodobne rýchlo vyradené a v 50.rokoch skončili na šrotovisku.*zdroj:


Břetislav Nakládal - Organizační struktura tankových jednotek čs.armády 1945-50,HPM č.5 a 6/2001
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Marder III & Grille,MBI, ISBN 80-902238-8-5
URL CZ: https://www.valka.cz/Marder-prehladove-forum-t7755#137856Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Marder-prehladove-forum-t7755#137856Version : 0
MOD