Main Menu
User Menu
Reklama

Marcely, Pavol

     
Příjmení:
Surname:
Marcely
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Marcely
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.06.1914 Zvolen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.10.1980 Piešťany /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
príslušník 2. československej samostatnej paradesentnej brigády (1944)
krajský vojenský veliteľ v Bratislave (1949-1953)
vojenský a letecký pridelenec v Juhoslávii (1969-1971)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
ťažko zranený v boji počas SNP (1944)
predseda Slovenského štatistického úradu (1953-1959)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Marcely-Pavol-t126615#429071Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Marcely
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Marcely
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1929-DD.MM.1933 Učiteľský ústav, Banská Bystrica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe, Banská Bystrica
DD.MM.1949-DD.MM.1949 kurz pre vyšších veliteľov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1938 podporučík prezenčnej služby
01.10.1938 záloha
15.05.1939 poručík v zálohe
22.10.1939 mimo činnej služby
DD.01.1940 poručík
01.08.1940 nadporučík
27.07.1944 kapitán
28.10.1944 štábny kapitán
07.03.1945 major
28.10.1945 podplukovník
01.10.1946 plukovník
DD.11.1947 uznaný za neschopného poľnej služby
01.10.1950 brigádny generál
DD.09.1953 záloha
01.08.1968 reaktivovaný
01.08.1973 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-20.08.1945 Velitel : 2. oddělení (zpravodajské) 4. oblasti
DD.04.1948-DD.06.1949 Velitel : Pěší pluk 14
01.08.1949-01.10.1949 Velitel : Posádkové velitelství Bratislava
01.10.1949-01.10.1950 Velitel : Krajské vojenské velitelství Bratislava
01.10.1950-DD.09.1953 Velitel : Krajské vojenské velitelství Bratislava

Ručně vyplněné položky:
01.10.1936-DD.MM.1936 Peší pluk 26
DD.09.1937-DD.MM.RRRR Peší pluk 25
DD.01.1938-DD.08.1938 Peší pluk 33
23.90.1938-22.12.1938 veliteľ roty Pešieho pluku 33 v rámci mobilizačného cvičenia
DD.09.1939-22.10.1939 ťaženie proti Poľsku
DD.01.1940-DD.05.1940 veliteľ čaty / mobilizačný dôstojník Horský peší pluk 9
DD.05.1940-DD.MM.1940 veliteľstvo 2. divízie
DD.10.1940-DD.MM.RRRR mobilizačný referent Veliteľstva pozemného vojska
DD.12.1941-DD.MM.1942 mobilizačný referent Vojenskej správy MNO
DD.11.1942-29.01.1943 veliteľ 1. roty Pešieho pluku 21
29.01.1943-01.07.1943 v ruskom zajatí
01.07.1943-DD.MM.1944 príslušník / veliteľ 2. roty I. práporu, 1. československá samostatná brigáda
DD.03.1944-DD.MM.1944 prednosta oddelenia štábu 1. československej samostatnej brigády
DD.MM.1944-05.12.1944 náčelník rozviedky / veliteľ prieskumnej čaty 2. československej samostatnej paradesentnej brigády
05.12.1944-DD.08.1945 v liečbe následkom ťažkého zranenia v boji
20.08.1945-DD.MM.1947 náčelník oblastnej správy obranného spravodajstva Vojenskej oblasti 4
DD.07.1947-DD.03.1948 prednosta 5. (osobného) oddelenia Hlavného štábu MNO
DD.07.1948-DD.MM.RRRR veliteľ Pešieho pluku 14
DD.06.1949-DD.09.1949 veliteľ posádky v Bratislave
DD.10.1949-DD.MM.1953 krajský vojenský veliteľ v Bratislave
01.08.1968-DD.MM.RRRR Vojenský historický ústav v Bratislave
DD.MM.1969-DD.MM.1971 vojenský a letecký pridelenec v Juhoslávii
DD.MM.1971-DD.MM.1973 MNO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

21.12.1943

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

23.01.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

15.03.1944

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

22.09.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

18.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

08.09.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

08.09.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

10.10.1945

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1946

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu
The Military Order of the White Lion For Victory, Cross
iný zdroj uvádza rad I. stupňa

DD.MM.1946

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1946

Řád Za národní zásluhy se zlatou hvězdou (1. st.)
Order of National Merit with Gold Star (I. Class)
Orden zasluge za narod sa zlatnom zvijezdom
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1949

Řád 25. února III. stupeň
3rd class
stupeň ?

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.1953-DD.MM.1959 predseda Slovenského štatistického úradu
DD.06.1974-DD.MM.RRRR vedúci útvaru obrany Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR v Bratislave
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf, str. 160
URL : https://www.valka.cz/Marcely-Pavol-t126615#493322Verze : 0
MOD