Main Menu
User Menu
Reklama

Manica, Branislav

     
Příjmení:
Surname:
Manica
Jméno:
Given Name:
Branislav
Jméno v originále:
Original Name:
Branislav Vladimír Manica
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.02.1894 Tisovec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.07.1980 Martin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
prvý zástupca veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov (1944)
náčelník správy osvety a výchovy Vojenskej oblasti 4 (1946-1949)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Manica-Branislav-t126614#429070Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Manica
Jméno:
Given Name:
Branislav
Jméno v originále:
Original Name:
Branislav Vladimír Manica
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Osemročné gymnázium, Novi Sad
DD.MM.1913-DD.MM.1914 Lekárska fakulta Budapesti Tudományegyetem
Vojenské vzdělání:
Military Education:
21.05.1923-05.08.1923 informačný kurz pre dôstojníkov - veliteľov rôt, Milovice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.07.1917 podporučík
05.12.1918 poručík (s účinnosťou od 28.11.1918)
19.10.1919 kapitán (s účinnosťou od 01.05.1919)
30.12.1922 štábny kapitán
31.05.1925 záloha
19.03.1939 reaktivovaný
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
01.10.1943 výslužba
16.08.1944 reaktivovaný
01.08.1945 plukovník
01.04.1948 brigádny generál
01.08.1949 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1939-01.10.1940 Velitel : Horský pěší prapor III/6
01.10.1940-15.01.1941 Velitel : Pěší prapor II/4
20.08.1945-01.01.1946 Velitel : 2. oddělení (zpravodajské) 4. oblasti
15.01.1941-DD.MM.RRRR Velitel : Západní pracovní skupina

Ručně vyplněné položky:
26.10.1914-13.06.1916 medik / zástupca práporného lekára, 16. pluk
13.06.1916-DD.MM.1917 v ruskom zajatí
08.07.1917-DD.10.1918 mladší dôstojník / veliteľ roty, 7. československý strelecký pluk
04.10.1918-DD.MM.RRRR Československý tábor, Irkutsk
08.07.1919-DD.MM.1919 veliteľ roty, 12. československý strelecký pluk
DD.12.1919-DD.05.1920 3. československá strelecká divízia
DD.MM.1920-14.09.1920 33. lodný transport československých légií
25.10.1920-DD.MM.RRRR Peší pluk 12
26.02.1924-31.05.1925 2. oddelenie (spravodajské), Zemské vojenské veliteľstvo pre Slovensko
19.03.1939-DD.05.1939 veliteľ I. práporu, Horský peší pluk 1
21.05.1939-DD.MM.1939 MNO
15.11.1939-15.01.1941 veliteľ III. práporu, Peší pluk 6 / Peší pluk 4
DD.01.1941-DD.MM.RRRR veliteľ - správca Západnej pracovnej skupiny Pracovného zboru MNO
24.08.1942-30.12.1942 veliteľ poľného pracovného práporu, Rýchla divízia
16.08.1944-DD.MM.1944 veliteľ Civilnej protileteckej ochrany
18.09.1944-DD.10.1944 prvý zástupca veliteľa HŠPO
06.10.1944-DD.MM.1944 zástupca pre materiálnu a finančnú oblasť HŠPO
DD.04.1945-DD.MM.1945 1. československý armády zbor
01.01.1946-30.07.1949 náčelník správy osvety a výchovy Vojenskej oblasti 4
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

07.07.1945

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1949

Partyzánský kříž
Partisan Cross
Krzyż Partyzancki
-

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1973

Řád Vítězného února
Order of Victorious February
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Manica-Branislav-t126614#493212Verze : 0
MOD