Main Menu
User Menu

Maniak, Marcel

Obranný úsek Plesnivec

     
Název knihy:
Name of the book:
Obranný úsek Plesnivec. Horúca jeseň 1944 v priestore Vernár - Telgárt - Šumiac - Pohorelá
Autor:
Author:
Marcel Maniak
Místo vydaní:
Published in:
?
Nakladatelství:
Publisher:
TabitaArt
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
200
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-973804-0-3
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (5)
Začiatok Slovenského národného povstania na Spiši (6)
Obranný úsek Plasnivec (15)
Hrdinovia od Telgártu a Vernára (51)
História bez legiend (95)
Partizánska obec Vernár (111)
Telgárt v rokoch 2. svetovej vojny (141)
Šumiac a Červená Skala 1939-1945 (159)
Vojnové roky 1939-1945 v Pohorelej (175)
Obrazová príloha (190)
Záver (195)
Skratky (196)
Pramene a použitá literatúra (198)
Anotace:
Anotation:
Po knihe NIKDY VIAC: PRÍBEH VYPÁLENÝCH OBCÍ je to ďalšia kniha autora Marcela Maniaka, ktorá prináša doteraz nespracované alebo málo opísané udalosti Slovenského národného povstania. Podrobne sa venuje bojom povstaleckej armády a partizánov na jeseň 1944 nielen pri Telgárte, ale na celom obrannom úseku "Plesnivec" 2. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku. Ďalšie ťažké boje v tomto úseku prebiehali aj pri Vernári, Hranovnici, Hrabušiciach a Červenej Skale (miestna časť obce Šumiac).


Obyvatelia Horehronských obcí sa dozvedia o osudoch povstaleckých a partizánskych veliteľov, ktorí počas SNP v ich obciach pôsobili. V knihe je po prvýkrát v histórii spracovaný neúplný zoznam padlých na obrannom úseku "Plesnivec". Ten obsahuje nielen mená príslušníkov povstaleckej armády a partizánov, ale aj mená nemeckých vojakov.


V tejto zaujímavej plnofarebnej publikácii sú samostatne opísané udalosti vojnových rokov vo všetkých štyroch spomínaných horehronských obciach. Nachádza sa v nej množstvo zaujímavých materiálov a fotografií, z ktorých mnohé doteraz neboli publikované. Záujemcovia o vojnovú históriu v nej nájdu aj prehľad zbraní a bojovej techniky, ktorá bola na tomto obrannom úseku použitá.


Publikácia prináša opis jednotlivých udalostí bez akýchkoľvek legiend, zahmlievania alebo zamlčiavania.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Maniak-Marcel-t238194#658583Verze : 0
MOD