Main Menu
User Menu

Manévr

Manéver

MANÉVR


jeden z hlavních obsahových prvků ozbrojeného zápasu. Spočívá v provedení organizované a rychlé změny ve využití rozmístění nebo složení vlastních vojsk vzhledem k situaci nepřítele s cílem vytvořit co nejvýhodnější podmínky pro úspěšné splnění zámyslu boje /operace/ a k dosažení vítězství nad nepřítelem.


Manévr se dělí podle cíle nebo rozsahu zúčastněných vojsk na strategický, operační a taktický; podle charakteru činnosti na manévr silami a prostředky a na manévr palbou.
Manévrovost vojsk

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Manevr-t140722#456908Verze : 0
MOD