Malec, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Malec Malec
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Malec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.02.1889 Stáj / 01.02.1889 Stáj /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1959 Praha / 16.02.1959 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Malec-Jaroslav-t126613#429068 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Malec Malec
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Malec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1901-DD.MM.1909 štátne gymnázium, Německý Brod
DD.MM.1909-DD.MM.1914 Karlo-Ferdinandova univerzita, Praha
DD.MM.1901-DD.MM.1909
DD.MM.1909-DD.MM.1914
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1926-DD.MM.1926 kurz pre veliteľov oddielov, Milovice
DD.MM.1933-DD.MM.1934 kurz pre veliteľov vojskových telies, Praha
DD.MM.1926-DD.MM.1926
DD.MM.1933-DD.MM.1934
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.12.1927 major
18.12.1929 podplukovník
01.01.1937 plukovník
25.10.1946 brigádní generál
14.12.1927 Major
18.12.1929 Lieutenant-Colonel
01.01.1937 Colonel
25.10.1946 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Malec-Jaroslav-t126613#582413 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více