Main Menu
User Menu

Magyar Királyi Állami Vas- Acél- és Gépgyárak Rt [1925-1943]

MÁVAG

     
Název:
Name:
Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt
Originální název:
Original Name:
Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt
Historie názvů:
History of Names:
01.08.1870-DD.MM.1873 Magyar Királyi Államvasutak Gép- és Kocsigyára
DD.MM.1873-DD.MM.1902 Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára
DD.MM.1902-DD.MM.1925 Magyar Királyi Állami Vasgyárak
DD.MM.1925-DD.MM.1943 Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Vitéz Horthy István Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak
DD.MM.1945-DD.MM.1949 Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak
DD.MM.1949-DD.MM.1959 MÁVAG Mozdony- és Gépgyár NV
Obory výroby:
Production Subjects:
železnice, strojírenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.08.1870-DD.MM.1959 Budapešť /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1880-DD.MM.1949 Magyar Királyi Vas- és Acélgyár, Diósgyőr /
DD.MM.1925-DD.MM.1949 Győr /
Vznik:
Founded:
01.08.1870
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1959
Produkty:
Products:
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Weiss Manfred WM 21 Sólyom
DD.MM.1940-DD.MM.1941 38M Toldi I
DD.MM.1940-DD.MM.1944 40M Nimród
DD.MM.1941-DD.MM.1942 38M Toldi II
DD.MM.1942-DD.MM.1944 MÁVAG Héja II
DD.MM.1942-DD.MM.194R 40M Turán I
Poznámka:
Note:
1870 založení Strojních a vozových dílen uherských královských státních železnic
1880 sloučení s uherskými královskými železárnami a ocelárnami v Diósgyőru
1925 sloučení se zbrojovkou v Győru
1949 rozdělení na tři části
1959 sloučení se strojírnami Ganz
Zdroje:
Sources:
www.archivnet.hu
www.ganz-holding.hu
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Magyar-Kiralyi-Allami-Vas-Acel-es-Gepgyarak-Rt-1925-1943-t185377#541078Verze : 0
MOD