Main Menu
User Menu

Maginotova linie - přehled zkratek

abri - úkryt
B - tvrzový objekt (Bloc de combat; Bloc d´infanterie/Bloc d´artillerie/Bloc mixte)
blockhaus - blokhauz
CDF - Commission de Défense des Frontiéres - Komise pro obranu hranic
CDT - Commission de Defense du Territoire - Komise pro obranu země
CORF - Commission d'Organisation des Régions Fortifiées - Komise pro organizaci pevnostních oblastí
CSG - Conseil Supérieur de la Guerre - nejvyšší rada války
casemate - kazemata
EH - entrée hommes - vchod pro mužstvo
EM - entrée munition - vchod pro materiál
GO - Gros Ouvrage - velká/ dělostřelecká tvrz
MOM - Main d'Oeuvre Militaire - Vojenské pracovní síly
PO - Petit ouvrage - malá/pěchotní tvrz
SGT - Section Technique du Génie - Ženijní technická sekce
RF - Région fortifée - opevněná oblast
SF - Secteur Fortifié - opevněný úsek
SD - Secteur Défensif - obranný úsek


zvony
CAM - zvon pro smíšenou zbraň (těžký kulomet MAC vz. 31 + PT kanon AC 25 vz. 34)
GFM - Cloche guet et fusil mitrailleur - zvon pozorovací a blízké obranyzvon
CAM - Cloche arme mixte - zvon pro smíšenou zbraň (AM)
CJM - Cloche jumellage mitrailleusws - pancéřový zvon pro dvojiče těžkých kulometů vz.31 (JM)
CLG - Cloche lance grenades - zvon pro minomet 60 mm Brandt vz. 1934
VP - Vision périscopique - pozorovací zvonpro periskopické pozorování
VDP - Vision directe etpériscopique - pozorovací zvonpro periskopické pozorování a přímé


věže
T75/05 - Tourelle de 75mm - dělostřelecká věž vz. 1905 pro kanon 75mm
T75/32R - dělostřelecká věž vz. 1932R pro kanon 75mm
T75/33 - dělostřelecká věž vz. 1933 pro kanon 75mm
T135/32- dělostřelecká věž vz. 1932 pro houfnici 135mm
T81/32 - minometná věž vz. 1332
T2AM - otočná výsuvná věž pro dvě smíšené zbraně (těžký kulomet MAC vz. 31 + PT kanon AC 25 vz. 34)
TM - otočná výsuvná kulometná věž
TAM+50 Mo - věž pro smíšenou zbraň a minomet 50mm


zbraně
AC - Canon antichar - protitankový kanón
AC47 - Canon antichar de 47 mm - protitankový kanón 47mm vzor 1934
AC37 - protitankový kanón 37mm vzor 1934
AC25 - protitankový kanón 25mm vzor 1934
AM - smíšená zbraň 25mm PT kanón + 2 kulomety Reibel
AM+Mo50 - smíšená zbraň 25mm PT kanón + 2 kulomety + 50 mm minomet
FM - fusil-mitrelleur - lehký kulomet vz. 24/29
M - miteailleuse - Těžký kulomet MAC 31 Reibel
JM - jumellage miteailleuse - dvojče těžkých kulometů MAC 31
LG - lance grenades - minomet
LB135 - Lance-bombes de 135 mm Mle 32 - houfnice 135mm vz. 1932
Mo75 - Mortier de 75 mm Mle 1931 - minomet 75 mm vz. 1931
Mo81 - Mortier de 81 mm - minomet 81 mm
URL : https://www.valka.cz/Maginotova-linie-prehled-zkratek-t37926#143420Verze : 0
JM/AC47 - PT kanon 47mm v záměnné střílně s dvojčetem TK
URL : https://www.valka.cz/Maginotova-linie-prehled-zkratek-t37926#144002Verze : 0
Ahoj Jirko. Posílám slíbený seznam zkratek, není kompletní, ale pokud jsem hledal ve francouzské literatuře, dost se liší, co se vůbec zkratkami označovalo. Vypsal jsem ty, které jsem použil do připravovaného článku o zbraních, takže zde nehledejte všechny zkratky názvů např. podzemních částí tvrze.


* AC - antichar (protitankový)
* AM - arme mixte (smíšená zbraň, sestává z 25mm PT kanonu a dvou těžkých kulometů)
* AM+50Mo - arme mixte et mortier de 50 mm (smíšená zbraň doplněná 50mm minometem)
* B - bloc (tvrzový objekt, srub)
* CDF - Commision de défense de frontiéres (Komise na obranu hranic, nadřízený orgán CORF)
* CDT - Commision de défense de territoire (Komise na obranu země, nadřízený orgán CDF)
* CEZF - Commision d´étude des zones fortifiées (
* CORF - Commision d´organisation des régions fortifiées (Komise pro organizaci pevnostních oblastí, zajišťovala konkrétní realizaci schválené koncepce opevňování)
* CSG - Conseil supérieur de la guerre (Nejvyšší rada války)
* EH - entrée des hommes (vchod pro osádku)
* EM - entrée des munitions (vchod pro munici)
* FM - fusil mitrailleur (kulomet)
* GFM - guetteur et fusil mitrailleur (zvon pro pozorování a pro lehký kulomet na blízkou obranu)
* GO - gros ouvrage (velká - dělostřelecká tvrz)
* JM - jumelage de mitrailleuses (dvojče kulometů)
* LB - lance bombes (vrhač bomb, termín pro 135mm houfnici)
* LG - lance grenades (vrhač granátů, zde minomet)
* MAC - Manufacture d´armes de Chatellerault (jeden ze zbrojních podniků)
* MOM - Main d´oeuvre militaire (Vojenské pracovní síly
* PO - petit ouvrage (malá - pěchotní tvrz)
* RF - région fortifiée (opevněná oblast, vyšší velitelské celky opevněné linie s tvrzemi, existovala RF Metz a RF Lauter)
* RIF - régiment d´infanterie de forteresse (pluk pevnostní pěchoty)
* SD - sector defénsif (obranný sektor, měl nižší bojovou hodnotu než SF a neobsazovaly jej pevnostní jednotky)
* SF - sector fortifié (opevněný sektor)
* STG - Section technique du génie (Ženijní technická sekce)
* T- tourelle (věž, otočná výsuvná věž)
* TAM+50Mo - tourelle pour arme mixte et mortier de 50 mm (věž pro smíšenou zbraň a 50mm minomet)
* TM - tourelle de mitrailleuse (kulometná věž)
* T2AM - tourelle pour deux armes mixtes (věž pro dvě smíšené zbraně)
* VDP - vision directe et periscopique (pozorovací zvon pro přímé a periskopické pozorování)
* VP - vision periscopique (pancéřový pozorovací zvon pro periskopické pozorování)
URL : https://www.valka.cz/Maginotova-linie-prehled-zkratek-t37926#213938Verze : 0