Main Menu
User Menu

Maďarská generalita (1919-1945)

Královská armáda si ponechala hodnosti bývalé rakousko-uherské armády, tedy také pět generálských hodností, přičemž třetí stupeň se členil na tři hodnosti podle druhu zbraně:
I - polní maršál - Tabornagy;
II - generálplukovník - Vezerezredes;
III - generál pěchoty - Gyalogsagi Tabornok;
III - generál dělostřelectva - Tüzersegi Tabornok;
III - generáljezdectva - Lovassagi Tabornok;
IV- polní podmaršál - Altabornagy;
V - generálmajor -Vezerörnagy.
Hodnost polního maršála nebyla nově udělena, ostatní hodnosti využívány byly.
Ve válečném námořnictvu došlo k převzetí pouze dvou nižších hodností:
IV - viceadmirál - Vezerfökapitany;
V - kontradmirál - Vezerkapitany.
Bylo to mj. i proto, že říšský správce Miklós Horty y Nágybána měl hodnost vicedmirála.
URL : https://www.valka.cz/Madarska-generalita-1919-1945-t53617#199595Verze : 0
MOD