Macukawa, Tošitane

Toshitane Matsukawa / 松川敏胤
     
Příjmení:
Surname:
Macukawa Matsukawa
Jméno:
Given Name:
Tošitane Toshitane
Jméno v originále:
Original Name:
松川敏胤 / まつかわ・としたね
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1859 Sendai /
09.11.1859 Sendai /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.03.1928 ?
07.03.1928 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Korejská armáda
velitel: 16. divize
Commander: Korean Army
Commander: 16th Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/松川敏胤
https://ja.wikipedia.org/wiki/松川敏胤
URL : https://www.valka.cz/Macukawa-Tositane-t185370#541036 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Macukawa Matsukawa
Jméno:
Given Name:
Tošitane Toshitane
Jméno v originále:
Original Name:
松川敏胤 / まつかわ・としたね
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.12.1882 Vojenská akadémia
DD.04.1885-10.12.1887 Armádne vojnové kolégium
11.01.1893-DD.04.1895 vojenské vedy
DD.MM.RRRR-25.12.1882 Military Academy
DD.04.1885-10.12.1887 Army War College
11.01.1893-DD.04.1895 Military Sciences
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1882 podporučík
26.05.1886 poručík
13.02.1890 kapitán
20.04.1895 major
25.02.1899 podplukovník
03.11.1901 plukovník
30.01.1905 generálmajor
14.02.1912 generálporučík
02.07.1918 generál
25.12.1882 Second Lieutenant
26.05.1886 Lieutenant
13.02.1890 Captain
20.04.1895 Major
25.02.1899 Lieutenant Colonel
03.11.1901 Colonel
30.01.1905 Major General
14.02.1912 Lieutenant General
02.07.1918 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.12.1882-15.03.1883 1. prapor 11. pešieho pluku
15.03.1883-11.12.1888 velitel čaty 1. prapor 11. pešieho pluku
11.12.1888-04.03.1889 Vojenský výcvikový prapor
04.03.1889-13.02.1890 Adjutant 5. divízia
13.02.1890-11.01.1893 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
04.04.1895-28.05.1895 štábny dôstojník 2. armáda
28.05.1895-30.09.1895 štábny dôstojník Taiwanská armáda
30.09.1895-08.06.1899 Inštruktor vojenských vied Armádne vojnové kolégium
27.06.1896-01.10.1898 Inštruktor, Armádna zdravotná škola
08.06.1899-05.05.1902 vojenský atašé v Nemecku
05.05.1902-20.06.1904 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
14.05.1902-20.06.1906 náčelník Sekcie dohladu nad východnou metropolitnou zónou?
20.06.1904-DD.12.1905 náčelník štábu Manchurijskej armády
21.02.1906-21.12.1908 náčelník 5. kancelárie Generálneho štábu
25.04.1906-21.12.1908 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
21.12.1908-06.09.1911 velitel 6. pešej brigády
06.09.1911-14.02.1912 velitel 2. pešej brigády
14.02.1912-08.08.1914 velitel 10. divízie
08.08.1914-18.08.1916 velitel 16. divízie
18.08.1916-06.08.1917 guvernér Tokyo Eiju
06.08.1917-01.06.1918 velitel síl v Korei
01.06.1918-24.07.1918 velitel Korejskej armády
24.07.1918-24.11.1922 člen Najvyššej vojnovej rady
23.03.1923-DD.MM.RRRR Reserva
25.12.1882-15.03.1883 1st Battalion 11th Infantry Regiment
15.03.1883-11.12.1888 Platoon Leader 1st Battalion 11th Infantry Regiment
11.12.1888-04.03.1889 Army Instruction Infantry Battalion
04.03.1889-13.02.1890 Adjutant 5th Division
13.02.1890-11.01.1893 Instructor, Army War College
04.04.1895-28.05.1895 Staff Officer 2nd Army
28.05.1895-30.09.1895 Staff Officer Taiwan Army
30.09.1895-08.06.1899 Military Sciences Instructor, Army War College
27.06.1896-01.10.1898 Instructor, Army Medical School
08.06.1899-05.05.1902 Military Attache to Germany
05.05.1902-20.06.1904 Head of 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
14.05.1902-20.06.1906 Chief of Section Supervision Eastern Metropolitan Area?
20.06.1904-DD.12.1905 Chief of Staff Manchurian Army
21.02.1906-21.12.1908 Head of 5th Bureau General Staff
25.04.1906-21.12.1908 Head of 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
21.12.1908-06.09.1911 6th Infantry Brigade Commander
06.09.1911-14.02.1912 2nd Infantry Brigade Commander
14.02.1912-08.08.1914 10th Division Commander
08.08.1914-18.08.1916 16th Division Commander
18.08.1916-06.08.1917 Tokyo Eiju Governor
06.08.1917-01.06.1918 Commander of Forces in Korea
01.06.1918-24.07.1918 Korean Army Commander
24.07.1918-24.11.1922 Memeber of Supreme War Council
23.03.1923-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/松川敏胤
https://ja.wikipedia.org/wiki/松川敏胤
URL : https://www.valka.cz/Macukawa-Tositane-t185370#541101 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více