Mačida, Keiu

Keiu Machida / 町田経宇
     
Příjmení:
Surname:
Mačida Machida
Jméno:
Given Name:
Keiu Keiu
Jméno v originále:
Original Name:
町田経宇 / まちだ・けいう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.10.1865 Hioki /
22.10.1865 Hioki /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1939 ?
10.01.1939 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 4. divize
velitel: 11. divize
velitel: 30. pěší brigáda
Commander: 4th Division
Commander: 11th Division
Commander: 30th Infantry Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 48. pěší pluk Commander: 48th Infantry Regiment
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Macida-Keiu-t127676#431608 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mačida Machida
Jméno:
Given Name:
Keiu Keiu
Jméno v originále:
Original Name:
町田経宇 / まちだ・けいう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-21.07.1887 Vojenská akadémia
23.11.1890-30.11.1893 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-21.07.1887 Military Academy
23.11.1890-30.11.1893 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.07.1887 podporučík
01.12.1890 poručík
18.05.1895 kapitán
31.10.1900 major
16.11.1904 podplukovník
13.11.1907 plukovník
05.03.1912 generálmajor
18.08.1916 generálporučík
10.05.1922 General
21.07.1887 Second Lieutenant
01.12.1890 Lieutenant
18.05.1895 Captain
31.10.1900 Major
16.11.1904 Lieutenant Colonel
13.11.1907 Colonel
05.03.1912 Major General
18.08.1916 Lieutenant General
10.05.1922 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
22.07.1887-29.03.1895 velitel čaty, 22. peší pluk
29.03.1895-18.05.1895 Adjutant 10. pešia brigáda
18.05.1895-11.05.1896 22. peší pluk
11.05.1896-30.06.1904 pridelený k Generálnemu štábu
22.07.1899-DD.09.1900 Resident vo Vladivostoku
29.11.1900-08.03.1904 cesta po Rusku
30.06.1904-29.01.1906 štábny dôstojník 4. armáda
29.01.1906-01.04.1909 vojenský dôstojník vo Francii
01.04.1909-01.08.1909 náčelník Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
10.08.1909-30.11.1910 velitel 48. pešieho pluku
30.11.1910-05.03.1912 náčelník štábu 15. divízie
05.03.1912-08.08.1914 velitel 30. pešej brigády
08.08.1914-02.05.1916 vedúci 2. sekcie zastúpenia v Číne?
02.05.1916-06.08.1917 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
06.08.1917-12.04.1919 velitel 11. divízie
12.04.1919-15.06.1921 velitel 4. divízie
15.06.1921-01.04.1923 vojenský velitel provincie Saghalien?
01.04.1923-01.05.1925 vojenský rada
25.05.1925-DD.MM.RRRR rezerva
01.04.1935-DD.MM.RRRR výslužba
22.07.1887-29.03.1895 Platoon Leader 22nd Infantry Regiment
29.03.1895-18.05.1895 Adjutant 10th Infantry Brigade
18.05.1895-11.05.1896 22nd Infantry Regiment
11.05.1896-30.06.1904 Attached to General Staff
22.07.1899-DD.09.1900 Vladivostok Resident
29.11.1900-08.03.1904 Russia Tour
30.06.1904-29.01.1906 Staff Officer 4th Army
29.01.1906-01.04.1909 Military Officer to France
01.04.1909-01.08.1909 Head of Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
10.08.1909-30.11.1910 48th Infantry Regiment Commander
30.11.1910-05.03.1912 15th Division Chief of Staff
05.03.1912-08.08.1914 30th Infantry Brigade Commander
08.08.1914-02.05.1916 2nd Section Chief, China Legation?
02.05.1916-06.08.1917 Head of 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
06.08.1917-12.04.1919 11th Division Commander
12.04.1919-15.06.1921 4th Division Commander
15.06.1921-01.04.1923 Saghalien Province Military Commander
01.04.1923-01.05.1925 Military Councillor
25.05.1925-DD.MM.RRRR Reserve
01.04.1935-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/町田経宇
http://sakurataro.org/db/町田経宇
URL : https://www.valka.cz/Macida-Keiu-t127676#431638 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více