Main Menu
User Menu
Reklama

Mach, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Mach
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Mach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
hlavní velitel Hlinkovej gardy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.10.1902 Tótmegyer /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.10.1980 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Hlinkových gard,
- 1940–1945 ministrem vnitra, vláda Vojtecha Tuku, vláda Štefana Tisa
- 1940–1944 místopředseda slovenské vlády, vláda Vojtecha Tuku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- strávil 21 let ve vězení
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mach
http://www.slovensko39-45.estranky.sk/clanky/ - alexander-mach/zivotopis-alexandra-machu
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#383814Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mach
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Mach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium Nové Zámky
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1939-21.05.1940 Velitel : Hlavní velitelství Hlinkovy gardy
29.07.1940-05.09.1944 Velitel : Hlavní velitelství Hlinkovy gardy

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mach
http://www.slovensko39-45.estranky.sk/clanky/ - alexander-mach/zivotopis-alexandra-machu
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#670103Verze : 0
MOD
Alexander "Šaňo" Mach sa narodil roku 1902 v Palárikove v roľníckej rodine. Po skončení gymnázia v Nových Zámkoch študoval za kňaza v Ostrihome a neskôr v Trnave. Jeho búrlivá povaha však skoro našla uplatnenie v politike. Bol strhujúcim rečníkom a novinárom. Už od roku 1922 zakladal organizácie HSĽS a Orla. Patril k radikálnemu krídlu v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Bol pravou rukou Vojtecha Tuku. Roku 1929 spolu s ním zasadol na lavici obžalovaných a za nedostatočne dokázanú protištátnu činnosť si odsedel dva mesiace väzenia. Pracoval ako redaktor a neskôr i šéfredaktor denníkov "Slovák" a "Slovenská pravda". Mal blízko k literárnym kruhom, najmä k Milovi Urbanovi, Valentínovi Beniakovi a Ladislavovi Novomeskému. Už od vyhlásenia autonómie sa zasadzoval za rýchle osamostatnenie Slovenska. Po vyhlásení Slovenského štátu pôsobil ako veliteľ Hlinkovej gardy, ktorú riadila skupina radikálov v HSĽS. Ich snaha dostať sa k moci vyústila už vo februári 1940 do politickej krízy. Nemecko ju riešilo priamym zásahom do suverenity štátu na rokovaniach v Salzburgu 27.a 28.júla 1940. Radikáli si tam vynútili odvolanie ministra zahraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského. Mach sa stal novým ministrom vnútra a Vojtech Tuka okrem postu predsedu vlády dostal aj ministerstvo zahraničia. Po salzburských rokovaniach na slovensko prišli nemeckí poradcovia, ktorí mali kontrolovať a usmerňovať politický a hospodársky život krajiny.


Roku 1942 Tuka a Mach po tajnej dohode s Nemcami bez vedomia prezidenta Tisa a ostatných členov vlády pripravili deportácie Židov z územia Slovenska do vyhladzovacích táborov v Poľsku. Prvý takýto transport opustil Slovensko 25.marca 1942. Ako minister vnútra taktiež zasahoval proti rôznym skupinám, ktoré viedli činnosť proti štátu a režimu, najmä komunistom. Zaslúžil sa však o prepustenie viacerých uväznených osôb.


V roku 1947 ho Národný súd v politickom procese odsúdil na 30 rokov väzenia za vojnové zločiny. Z väzenia ho prepustili až v roku 1968.


Zomrel v Bratislave roku 1980.
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#28696Verze : 2
...
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#88074Verze : 0
MOD
A. Mach je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#133215Verze : 0
Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#666659Verze : 0
MOD