Main Menu
User Menu
Mongolská maskovacia uniforma. Na prvej fotografii je zobrazené ostraha objektu, vyzbrojená útočnými puškami AK. Nemajú žiadne nosné systémy, iba staré kožené opasky bez sumiek. Na hlavách majú čiapky so štátnym znakom. Druhá fotografia zobrazuje jednotky nasadené v zahraničí. Nosný systém je už kompletný, vojaci sú vyzbojený puškami AK so sklopkou. Za pozornosť stojí plastová flaša NVA ktorú má na sebe vojak v popredí. Zaujímavé sú aj bajonety na AK a rôzne druhy obuvi, ktorú vojaci majú na sebe.
URL : https://www.valka.cz/MNG-2005-t32776#118531Verze : 0
druhá fotografia
URL : https://www.valka.cz/MNG-2005-t32776#159436Verze : 0